Actie­pro­gramma armoe­de­beleid


25 september 2007

Provinciale Staten
26 september 2007

Onderwerp: Actieprogramma armoedebeleid


Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt dat niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakken leidend moet zijn bij het bepalen van het beleid. Het is onacceptabel dat financiële factoren het sociale leven van mensen beheersen. Het adequaat signaleren en bestrijden van armoede hoort bij het beleid dat uitgaat van het belang van de zwakken. Het actieprogramma is wat ons betreft daarvoor een goede aanzet. Met name projecten die sociale cohesie bevorderen en vroege signalering mogelijk maken, hebben onze instemming. Hoewel wij het programma, zeker voor de volgende jaren, nog erg vrijblijvend vinden – veel onderdelen moeten nog nader worden ingevuld en nader worden bepaald – hebben wij er vertrouwen in dat het zo spoedig mogelijk geconcretiseerd wordt. Het actieprogramma heeft
derhalve onze instemming.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer