Advies aan Commis­sa­riaat van de Media, betref­fende kiezen voor RTV Noord, of IRTV


29 april 2013

Voorzitter,

Het lijkt alsof vandaag in het teken staat van nieuwe ontwikkelingen. Nadat decennia lang het alleenrecht op uitzenden bij RTV Noord lag, is er ineens een nieuwkomer. Dat getuigt van lef. Daar hebben we veel bewondering voor.

De Partij voor de Dieren vinden een goede regionale omroep van groot belang. RTV Noord is een uitstekend voorbeeld van een goede regionale omroep. Ze hebben groot draagvlak onder de inwoners. Ze hebben ook een groot marktaandeel, zeker ook wanneer we dit vergelijken met andere regionale omroepen. Verder is de kwaliteit van de programma’s hoog. Ze brengen de politieke waan van de dag op een begrijpelijke manier onder de aandacht en ze vervullen hun rol als calamiteitenzender op uitstekende wijze.

Natuurlijk heeft IRTV ook een aantal positieve punten. Ze geven aan dat het met veel minder middelen en mensen programma's kunnen maken. Ze geven aan dat ze veel aandacht geven aan jeugd en dat is voor ons heel belangrijk. We staan achter de opmerkingen die op dit punt al door andere fracties zijn gemaakt. Voorts geeft IRTV aan dat ze veel aandacht willen geven aan programma's over dieren en de natuur. Vooral dat laatste is iets wat we bij RTV Noord op dit moment missen. Wellicht een suggestie? Maar voorzitter, de Partij voor de Dieren is ook van oordeel dat de overheid zich niet te veel moet bemoeien met de inhoud en de programmering van omroepen, in ieder geval zolang dit geen wettelijke taak betreft en zolang die inhoud geen nadelige gevolgen hebben voor en mens of dier geen directe schade toe gebracht worden.

Voorzitter, wij steunen het voorstel van gedeputeerde staten. en dat doen wij omdat IRTV ons nog niet heeft kunnen overtuigen dat ze de kwaliteit van de programma's en het draagvlak onder de bevolking kunnen benaderen. Desalniettemin hopen we dat ze de moed niet opgeven en dat we ook in de toekomst nog vaker van IRTV gaan horen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer