Omgeving & Milieu voor­jaarsnota


18 juni 2014

De EHS moet in 2021 gerealiseerd zijn met de beschikbare middelen. Wij hebben al eerder onze zorgen uitgesproken over het behalen van de natuurdoelstellingen, maar we gaan ervan uit dat GS vast zal blijven houden aan dit doel om in 2021 de EHS gerealiseerd te hebben? Graag uw antwoord.

Er is ruim 130 000 euro verstrekt voor het programma North Sea Fish, die als doel heeft de visserij een boost te geven. Wij hebben onlangs vragen gesteld over subsidies die de visserij stimuleren, gezien de achteruitgang van vele vissoorten in de Waddenzee. Onlangs kwam daar het bericht van de aanhoudende magere vangst van garnalen bij. Hoe staat GS sinds deze bekendmakingen tegenover visserijsubsidie die zich richt op het stimuleren van visserij? Kunnen we een koersverandering verwachten voor de begroting?

Een tip: bij de begrotingswijzigingen wordt bij de nadere toelichting telkens gerefereerd aan de code die bij het project hoort, zonder daarbij de naam van het project zelf te noemen. Hierdoor moet je vaak heen en weer scrollen om te kijken welk onderwerp bij welke code hoort. Wellicht is het handig de volgende keer ook de projectnaam te noemen?

Dan duurzame landbouw. De nota zegt hierover: “ten aanzien van de intensieve veehouderij vinden we dat een kwaliteitssprong gemaakt moet worden en bieden we ruimte voor vernieuwende vormen voor het houden van dieren, die voldoen aan de hoogste milieu-, gezondheids- en dierenwelzijnseisen”. Is het juist dat hiermee dus wordt gesteld dat biologische ofwel biologisch-dynamische landbouw een flinke ondersteuning gaat krijgen van de provincie?

Tot zover voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer