Aanpak Ring Zuid commissie Mobi­liteit en Energie


3 september 2014

De Partij voor de Dieren blijft van mening dat de aanleg van een snelweg door de stad onacceptabel is. Dit plan, dat er in sneltreinvaart doorheen gejast wordt, moet van tafel. Er kan tonnen stil asfalt gelegd worden, er kunnen huizenhoge geluidsschermen geplaatst worden, en prachtige parkjes aangelegd, dan nog wordt de weg een vervuilende, lawaaierige puist in de stad.

Binnen een straal van 300 meter van de Ring Zuid liggen zestien scholen, acht kinderdagverblijven en vier zorginstellingen. Volgens het Besluit Gevoelige Bestemmingen mogen er geen nieuwe scholen e.d. gebouwd worden als de grenswaarden worden overschreden. Mansveld heeft het in haar brief alleen over nog te bouwen scholen e.d. Maar dat helpt de bestaande scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en omwonenden niet. Zij worden gewoon geconfronteerd met slechtere luchtkwaliteit en moeten het maar letterlijk slikken. Wij vinden het ronduit schandalig dat de belangen van al die kinderen die hun dag doorbrengen vlak langs de Ring, alsmede de bewoners van de aanliggende wijken, gewoonweg niet serieus genomen worden. Het is absurd dat zij grote gezondheidsrisico’s lopen door het inademen van alle extra uitlaatgassen. Zowel het longfonds als diverse kinderartsen waarschuwen hiervoor.

Dat het College in uw brief van 9 juli stelt dat de aanpak “het leefklimaat in de omgeving van de zuidelijke ringweg bevordert” vinden wij dan ook onjuist en misleidend. Het is makkelijk om “begrip” te hebben voor de zorgen van de bewoners, maar zo lang u zelf niet langs de Ring woont is het inderdaad makkelijk om te zeggen dat één en ander vast acceptabel wordt opgelost…. Het is meer dan bekend dat de overlast in de wijken enorm zal toenemen door het stadsverkeer, waarvoor de Ring minder toegankelijk wordt.

De verbreding van de Ring is ook niet noodzakelijk. Peilingen wijzen op afnemend autogebruik in toekomst. Jongeren kopen geen auto meer. Straks ligt er een peperdure weg met drie rijstroken die eigenlijk niet nodig is. Er zijn genoeg alternatieven om de drukte in spitsuren op de Ring te ondervangen, daar is deze megalomane aanpak niet voor nodig.

In plaats van tientallen miljoenen steken in meer asfalt, en als provincie onaanvaardbare financiële risico’s te lopen, kan dit bedrag beter geïnvesteerd worden in beter OV, ontmoedigen van het autogebruik, en maatregelen om de overlast van de huidige Ring voor de omwonenden te verminderen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer