Begroting 2015 Omgeving en Milieu


10 september 2014

Voorzitter,

Wij beginnen met een vraag. In de begroting staat dat “de relatie tussen bewoond gebied en natuurlijke omgeving onze aandacht verdient maar ook de borging van dierenwelzijn binnen ons domein.” Dit behoeft uitleg, wat wordt hier bedoeld? Kan gedeputeerde aangeven hoe er aandacht is gegeven aan dierenwelzijn en hoe dit blijkt uit deze begroting? Wij kunnen het helaas niet terugvinden.

In de begroting ontbreken helaas kengetallen bij ‘Toestand van natuur en landschap’ en zijn de prestatie indicatoren erg eenzijdig. Waarom geen prestatie-indicator voor het verminderen van het aantal afgeschoten dieren, of het aantal in de praktijk gebrachte alternatieven voor jacht? Wij hopen dat volgend jaar meer kengetallen en prestatie indicatoren worden uitgewerkt.

De provincie financiert flinke bedragen in visserijprojecten. De ambitie ligt er om Lauwersmeer en omstreken steviger te positioneren als een internationale toplocatie voor o.a. visserij. In de gebiedsopgave Lauwersmeergebied en Lauwersoog wordt gesteld dat met de versteviging van de natuur en visserij een belangrijke bijdrage aan de economie en milieu geleverd wordt. Nu is het ons niet helder hoe visserij een bijdrage aan milieu levert, maar los daarvan vindt de Partij voor de Dieren het discutabel dat bijvoorbeeld visserijloodsen (deze week bekend gemaakt, subsidie voor gemeente De Marne van €355.000 voor het Waddenkwartier’ waaronder een visloods), kadeverlengingen (€4 miljoen) en het promoten van nieuwe visprodukten (€760.000 uit het Waddenfonds voor vier projecten, waaronder project nieuwe visprodukten) worden gefinancierd. Het gaat hier om visserij in het Lauwersmeer en het Waddengebied, beide beschermde natuurgebieden die onder druk staan. Uit het Waddenfonds worden weliswaar ook projecten gefinancierd die streven naar een duurzamere garnalenvangst. Los van het Waddenfonds financiert de provincie echter ook visserijprojecten zoals een garnalencentrum (€150.000). Dit houdt de visserij in stand, terwijl een vermindering van de visserij noodzakelijk is. Het is u vast niet ontgaan dat Nederlandse, Duitse en Deense natuurorganisaties onlangs alarm sloegen over de dramatische terugloop van de visstand in de Wasddenzee. Wij zien meer heil in het financieren van uitstapregelingen. Dat het hier om een krimpregio gaat betekent niet automatisch dat alleen visserij gefinancierd zou moeten worden. Juist in deze gebieden met zeer bijzondere natuur liggen meer mogelijkheden voor natuurtoerisme en recreatie.

Tot zover, voorzitter

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer