Vervoer voor iedereen - essay PvdA


3 september 2014

De Partij voor de Dieren vindt dit een sympathiek voorstel. Het streven naar manieren om openbaar vervoer te versterken en uit te bouwen door gebruik te maken van de vervoerssoorten die er al zijn met andere doelen kunnen wij onderschrijven. Want ook de Partij voor de Dieren is voorstander van goede vervoersmogelijkheden voor iedereen, met als basis goed openbaar vervoer. In het essay wordt op pagina 5 gezegd dat het mag worden beschouwd als een offensief tegen de volledige afhankelijkheid van autobezit op het platteland. Dat offensief onderschrijven wij. Wij zijn dan ook benieuwd naar de reactie van GS op dit discussiestuk en op de voorstellen die in het stuk worden gedaan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer