Onderzoek verkeers­vei­ligheid provin­ciale wegen


3 september 2014

De PVV heeft het rapport op de agenda gezet met als doel om de veiligheid van de door de ANWB als onveilig bestempelde wegen te verbeteren. Wij hebben de laatste voortgangsrapportage Infrastructurele werken (per 1 oktober 2013), er even bij gepakt omdat in onze herinnering er al veel aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de veiligheid van de wegen in de provincie. Dit blijkt inderdaad het geval.

Al bij de eerste 5 genoemde projecten wordt in 3 gevallen onder andere als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid genoemd. De werkzaamheden aan de infrastructuur zijn niet alleen gericht op het verbeteren van de veiligheid van automobilisten maar ook op de veiligheid van andere weggebruikers. Zo is er de oversteekplaats voor fietsers op de N361 ter hoogte van Hemelrijk, een prachtige oplossing omdat fietsers gedwongen worden zo te rijden dat ze het aankomende autoverkeer zien aankomen. De weg is voor de automobilist zo versmald dat dit hard rijden ontmoedigt. Op pagina 5 van het provincierapport is te lezen dat afgeronde verkeersprojecten worden beoordeeld op onder andere het aantal ongevallen voor en na de reconstructie. Er zijn problemen met betrekking tot de ongevallenregistratie. Vraag aan GS is dan ook of de informatie in het rapport van de ANWB van nut kan zijn bij het evalueren. Het rapport van de ANWB geeft de indruk toch vooral te zoeken naar meer veiligheid voor de automobilist. Op de kaart die is geleverd bij het rapport van de ANWB herken ik meerdere wegdelen die als veiliger (3 sterren) worden bestempeld omdat daar de snelheid is teruggebracht naar 50 of 60 km per uur. De Partij voor de Dieren ziet snelheidsbeperkende maatregelen als een oplossing die vaker zou kunnen worden overwogen. De weg wordt veiliger, terwijl er alleen maar snelheidsbordjes hoeven te worden geplaatst. Het langzamer rijden zal overigens ook leiden tot minder aangereden dieren.

Door de ANWB worden aanbevelingen gedaan in het rapport en ons lijkt het goed om te bekijken in hoeverre deze kunnen worden ingepast in de reguliere plannen voor onderhoud die er al liggen, op zo’n manier dat dit niet leidt tot hogere kosten van onderhoud. Wij zijn benieuwd naar de visie van GS als het gaat om het meenemen van de aanbevelingen uit het ANWB-onderzoek qua verkeersveiligheid. Tenslotte kunnen we de PVV de stickers van de Partij voor de Dieren aanbevelen. De stickers met de tekst: ik rem voor dieren, ik stem voor dieren. Dit heeft tot gevolg de bestuurders achter u meer afstand zullen houden, en de kans dat een dier wordt aangereden kan worden verkleind. Goed voor de veiligheid van mens en dier. De sticker hebben wij overigens ook aan gedeputeerde Bouwmans aangeboden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer