Herziening provin­ciale omge­vings­ver­or­dening


10 september 2014

Het feit dat voedselproductie en natuur elkaars vijanden zijn geworden is voer voor een discussie, die we hier nu niet kunnen voeren, maar die toch maatschappij breed gevoerd zal moeten worden. Wij hebben begrip voor de zorgen van de insprekers. Maar we moeten niet vergeten dat 80% van de Groninger oppervlakte uit landbouwgebieden bestaat en dat ook getuige de brief van de Natuur en Milieufederatie natuur en biodiversiteit nog steeds achteruit hollen. Dit heeft ook dramatische gevolgen voor de voeselbestuivers, zodat het uiteindelijk ook weer in het belang van de landbouw is dat de natuur zich herstelt.

Met betrekking tot de stal Wedderveer sluiten we ons aan bij vragen van dhr Dieters, maar ook met betrekking tot artikel 6.3, de wijzigingsbevoegdheid van het college en 6.5 het overgangsrecht. Ambtelijke navraag heeft ons bij 6.3 geleerd dat dit ook in het belang zou zijn van agrarisch natuurbeheer.

Het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren de volledige EHS wil uitvoeren. En het verdwijnen van de verbindingszones baart ons grote zorgen. We sluiten ons aan bij het verzoek van Groen Links voor meer helderheid in deze.

Wat betreft het schrappen van de EHS gebieden kunnen we ons vinden in de uitspraken van de SP. Ook onze standpunten wat betreft het nieuwe bedrijventerrein bij de Eemshaven en het mogelijk maken van het Groninger Verdien Model sluiten aan bij deze eerdere woordvoeringen.

Wij zijn positief over het verruimen van kampeermogelijkheden bij de boer.

Maar wij kunnen niet instemmen met deze voordracht.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer