Wijziging veror­dening scha­de­be­strijding dieren


29 september 2014

Voorzitter,

U zult begrijpen dat wij dit ‘aftikken’ in PS geen lovenswaardige gang van zaken vinden, hier had een discussie in de commissie aan vooraf moeten gaan.

Het zal u niet verbazen dat wij niet instemmen met de wijziging van de verordening wat betreft verlenging van de termijn. Dat dit noodzakelijk is om ganzenakkoord en verordening technisch en juridisch met elkaar in overeenstemming te brengen is duidelijk, maar inhoudelijk zijn wij het hier niet mee eens, net zoals wij het nieuwe ganzenakkoord onacceptabel vinden.

In uw toelichting stelt u dat “In de bredere discussie over het ganzenakkoord de aanpassing van de verordening slechts een klein onderdeel is. Voor de individuele landbouwer echter wel van groot belang.” Geen woord over het belang van de tientallen of honderden ganzen, die komende maand mogelijk oktober doodgeschoten gaan worden. Dit is verre van een futiliteit. De geraamde schade die boeren mogelijk gaan ondervinden is geen excuus. Zeker niet zolang er nog steeds geen serieus werk wordt gemaakt van alternatieven voor schieten.

Wij blijven het herhalen: doodschieten van ganzen is zinloos, het doet de schade niet afnemen en het verhoogt de reproductiesnelheid van de ganzen. Waar vreten is zijn vreters, zo simpel is het. Malse groene velden met eiwitrijke gewassen, een waar tafeltje dekje. Eén Groninger gans gedood, tien wachtenden uit andere gebieden in de rij om zijn of haar plek in te nemen.

Verder vinden wij het ontnemen van mogelijkheden tot indienen van bezwaar bij wijziging van de verordening ook niet correct. Bij het verlenen van de art. 68 ontheffing mag dan vervolgens wel bezwaar worden ingediend, maar dat heeft geen opschortende werking dus dat betekent dat met directe ingang geschoten mag worden. Zo ontneemt u de ‘advocaten van de ganzen’ dus de mogelijkheid hun belangen te behartigen.

De tweede wijziging van de verordening, aangaande intrekken van ontheffingen bij bijzondere weersomstandigheden, kan onze goedkeuring wegdragen. Zoals u bekend zijn wij voorvechter van het veel sneller intrekken van ontheffingen en vrijstellingen bij koude, sneeuwbedekking of hitte en droogte. Deze wijziging maakt dit gemakkelijker en wij hopen dan ook dat GS er veelvuldig gebruik van gaat maken.

Tot zover voorzitter

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer