Voornemen sluiten reali­sa­tie­over­een­komst Aanpak Ring Zuid


10 december 2014

Voorzitter, na een korte inleiding wil ingaan op het ontstaan van dit plan en in het bijzonder op de resulterende luchtkwaliteit. Een trots bericht werd gister door de Projectgroep Aanpak Ring Zuid naar voren gebracht: volgens de mer werd de ring veiliger door het plan! Het zou ook wel gek zijn als dat niet zo was met een investering van 700 miljoen. De Partij voorde Dieren heeft in de commissie haar bezwaren tov de nieuwe ringweg naar voren gebracht. Het zijn de stijgende verkeersdruk in de stad, de verslechtering voor fietsers, het feit dat het plan is gebaseerd op achterhaalde verkeersprognoses uit 2006 en natuurlijk bovenal: bijna 700 miljoen investeren in een lap asfalt, die onderaan de streep beter is en erboven slechter. Wat kun je allemaal wel niet doen met dat bedrag? Een trein van Groningen naar Heerenveen laten rijden bijvoorbeeld en allerlei andere ov maatregelen.

Voorzitter, voordat ik aan het behandelen van de motie toekom, nog iets anders. De provincie Groningen is bijzonder, omdat het een provincie is die gekenmerkt wordt door een groot contrast tussen het ommeland en Stad. Er is maar één stad en dat is Stad. Die Stad is dan ook van groot belang voor de provincie op het gebied van werkgelegenheid en voorzieningen en daarom moeten de belangen van de Stad gezien worden als die van de provincie. En de belangen van de Stad zijn met dit plan niet gediend. Het was van oorsprong nooit de bedoeling dat A7 definitief door de stad te leggen, dat was als tijdelijk bedoeld. Vooral omdat Drenthe en Groningen er later samen niet uitkwamen, is gekozen voor dit ontwerp, waarbij door de Crisis en Herstelwet gedwongen inspraakprocedures geschrapt konden worden. De parallelle ringweg, die eerst nog langs de a7 zou worden gelegd, werd plots uit het ontwerp gehaald. Deze ringweg dient alleen het doorgaande verkeer, het onderliggende wegennet in woonwijken die daar niet voor bedoeld zijn, wordt alleen maar slechter. Het doorgaande verkeer kan nu heel snel door de stad heenrijden, maar minder makkelijk de stad in. Is dat een vooruitgang? Staten, door in te stemmen met deze gang van zaken, steunt u een historische vergissing.

Over de financiële vragen zoals de meerkosten van de deksels en het aardbevingsbestendig bouwen en het verdwijnen van bijna 1000 bomen en 10 ha groen, zal ik verder niet spreken. Ik wil het met u hebben over de luchtkwaliteit. Toen ik vertelde over een brief van oa het Longfonds, interrumpeerde de gedeputeerde mij en zei: nee, dat was de patiëntenvereniging van het Longfonds. Ik heb het even nagezocht en er is in juni een brief door voornoemde patiëntenvereniging gestuurd en door hoogleraar kindergeneeskunde Pieter Sauer, en in oktober door NvK, nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculosis en het Longfonds een brief aan staatssecretaris Mansveld gestuurd. Is ook wel wat verwarrend misschien, ik heb ze even uitgeprint en zal ze zometeen aan de gedeputeerde overhandigen, dat hij het ook helder heeft. Strekking van de brieven is dezelfde: de normen waaraan dit project moet voldoen zijn achterhaald en beschermen niet tegen de schadelijke gevolgen van fijnstof. Een snelweg, of bijna snelweg, hoort niet door een stad. In een straal van 300 meter van de aan te leggen weg bevinden zich 16 scholen, 8 kinderdagverblijven en 4 zorginstellingen. Door het Rivm en ggd wordt als richtlijn aangehouden dat geen school gebouwd mag worden binnen een straal van 300 meter van een snelweg.

Voorzitter, wegens al bovengenoemde redenen, dienen wij deze motie in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer