Marconi Buiten­dijks


13 mei 2015

Voorzitter,

Een belangrijke reden voor dit project is de aanpassing van de zeewering, omdat volgens de genoemde brochure "Maritieme zone Delfzijl" door
klimaatverandering de zeespiegel naarverwachting met 35 cm zal stijgen en de bodem van de Waddenzee door gaswinning zo'n 35 cm zal
dalen. Veel nadruk ligt daarbij op de aanleg van een kwelderlandschap, dus natuur. Men hoopt daarmee ook de ecologische toestand van de Eems-Dollard te verbeteren.
De PvdD kan zich echter na het lezen van dit stuk niet aan de indruk onttrekken dat de provincie voor een deel dweilt met de kraan open. Het toelaten van veel Co2 uitstotende industrie, waardoor hetklimaat veranderd. En de nog steeds voortdurende gaswinning onder de Waddenzee.
We vinden het jammer, dat er aan de voorkant van alles met onze Waddenzee gebeurt en dat volledig legaal en dat er aan de achterkant enorm geïnvesteerd moet worden om de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te herstellen.
We willen de gedeputeerde daarom vragen om de achteruitgang van de Waddenzee in de eerste plaats bij de bron aan te pakken. Geen vervuilende industrie meer toe te laten, toe te zien op verduurzaming van de huidige industrie en te blijven aandringen bij de minister van Economische Zaken om de gaswinning onder de Waddenzee te stoppen. Graag een reactie van de gedeputeerde!
Gezien de te verwachten verbeteringen staat de Partij voor de Dieren verder positief tegenover de aanleg van de kwelders en een Vogelbroedeiland. We zijn blij met de sanering van deGriesberg. Kan de gedeputeerde ons verzekeren dat de nieuwe natuur
de bescherming zal krijgen die zij verdient?
Omdat iedere verbetering van de ecologie, hoe en waar dan ook, onze steun verdient, steunen we ook het besluit van GS om de benodigde bijdrage voor Marconi Buitendijks beschikbaar te stellen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer