Budget gans­spa­rende maat­re­gelen onvol­doende benut


13 mei 2015

Het ganzenbudget is niet uitgegeven, zoals oorspronkelijk gepland stond. Dit is een dossier van leven en dood. Letterlijk. Omdat wij een paradijs creëren voor ganzen met onze eiwitrijke landbouwgewassen komen ze in groten getale en blijven dat doen, hoeveel we er ook doden. Het is dus zaak te zoeken naar alternatieven en de Partij voor de Dieren betreurt het dat, het budget naar het zoeken naar ganssparende maatregelen niet optimaal is benut. Uit de voordracht kan worden opgemaakt, dat een plan hiertoe nog steeds moet worden opgesteld, terwijl het ganzenakkoord vorig jaar november hier al besproken en besloten is. Overigens niet door de Partij voor de Dieren. Hoe is het mogelijk, dat die maatregelen er nog steeds niet zijn en dit budget, dat zo belangrijk is, niet optimaal is benut. We willen graag weten welke maatregelen er nu zijn en in hoeverre er nu aan gewerkt wordt en wanneer we concrete maatregelen kunnen verwachten.

Ons tweede punt is de Flora en Fauna Notitie, die niet is herzien. Implementatie vindt plaats in de Natuurwet. Echter, in hoeverre hebben de Staten hier nog zeggenschap over, omdat het hier een Rijkswet betreft?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer