Zorg voor dier­vrien­delijk ganzen­beheer


3 december 2013

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil weten hoe ganzenbeheer vorm zal krijgen in de provincie, nu het ganzenakkoord gesneuveld is, doordat agrariërs de winterrust voor ganzen niet willen respecteren. Volgens de partij zijn afschot en vergassing wreed en zinloos.

De Partij voor de Dieren wil van het College van Gedeputeerde Staten weten hoe de provincie invulling zal geven aan ganzenbeheer, nu het ganzenakkoord van tafel is. De partij stelt tevens voor om de vos in te zetten voor het in toom houden van ganzenpopulaties. “De vos is een vijand van de gans en alleen al zijn aanwezigheid maakt een gebied onaantrekkelijk voor ganzen. Hij mag echter vrij bejaagd worden in Nederland en daardoor wordt het onmogelijk gemaakt om ganzenpopulaties in balans te houden,”aldus fractievoorzitter Anja Hazekamp. “Het College zou op zijn minst bij staatssecretaris Dijksma erop aan kunnen dringen om de vos van de vrijstellingslijst te halen, zodat hij niet meer te vuur en te zwaard bestreden mag worden. Maar ook het instellen van vosvriendelijke gebieden, waarbinnen de vos met rust gelaten moet worden, is een optie."

Het doden van ganzen door afschot of vergassing biedt geen soelaas, volgens de partij. “Nederland is een ganzenparadijs, met al die natte draslanden en eiwitrijke weilanden. Zolang wij ganzen met een overmaat aan voedsel en prachtige, maar bovenal veilige broedgebieden blijven lokken, zullen ze blijven komen. Bovendien zorgt afschot ervoor dat de ganzen verstoord worden en zullen vluchten. Hiermee verbruiken ze veel energie, waardoor ze weer meer gewassen moeten eten,” legt Hazekamp uit. “Daarnaast kiezen ganzen partners voor het leven en is het dus ook in moreel opzicht onverantwoord om lukraak volwassen ganzen te doden. In 2010-2011 werden bijvoorbeeld al 187.000 ganzen door jagers geschoten. Wij erkennen de problemen die agrariërs ervaren met ganzen, maar zijn van mening dat preventie en diervriendelijke verjaging de oplossing moeten zijn.”

De Partij voor de Dieren stelt deze onderwerpen aan de kaak middels schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Bekijk hier de schriftelijke vragen.