Windmolen vogel­sterfte bij Waddenzee onac­cep­tabel - mede door afwe­zigheid beloofde vogel­radars


1 augustus 2017

De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom het college niet de eerder beloofde vogelradars plaatst bij de windmolens bij Oostpolder en Geefsweer. Er zullen veel dodelijke slachtoffers vallen, maar hoe veel is tot op heden nog onvoldoende onderzocht, volgens de commissie MER (Milieu Effect Rapportage). De Statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de verwachte sterfte bij de dieren en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Partij voor de Dieren-Statenlid Ankie Voerman: “Het college heeft afgelopen seizoen aangegeven dat alle nieuwe windmolens langs het Wad voorzien zouden worden van een vogelradar met stilstand voorziening. Bij deze twee windparken lijkt dit echter niet te gebeuren. We willen weten waarom niet en willen dat het college alsnog vogelradars met een stilstand voorziening verplicht stelt voor deze twee windparken”.

De Partij voor de Dieren is al langere tijd verbijsterd dat juist op vogelvliegroutes en zo dicht bij een zeer belangrijk natuurgebied voor tientallen soorten vogels, namelijk de Waddenzee, zoveel windmolens worden geplaatst. “Wij vragen het college waarom de verwachte sterfte niet standaard wordt meegenomen en hoe het cumulatieve effect zal worden onderzocht en ondervangen” aldus Voerman. "Het lijkt er namelijk op dat er vantevoren weinig aandacht is besteed aan het cumulatieve effect van al deze molens als het gaat om slachtoffers onder vogels en vleermuizen".

De partij is overtuigd van de noodzaak van de energietransitie. Daarbinnen heeft windenergie een belangrijke plaats. Maar niet waar deze overlast veroorzaakt voor mens en dier.

Bekijk de vragen hier.