Vlagt­wedde uitge­roepen tot mega­stal­len­vrije gemeente


7 juni 2010

Ter Apelkanaal/Finsterwolde – 7 juni 2010 Vandaag heeft Anja Hazekamp, Statenlid en kandidaat-Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, actie gevoerd tegen megastallen in de Provinicie Groningen. Op verschillende plaatsen liet ze de gevolgen van de vee-industrie zien. Hazekamp wil hiermee de aandacht vestigen op de gevaren die de intensieve veehouderij met zich meebrengt voor mens, dier, natuur en milieu. Hazekamp riep de gemeente Vlagtwedde uit tot megastalvrije gemeente en doopte de Dollardpolders bij Finsterwolde uit tot Noord-Brabant Noord. Provincies en gemeenten zijn niet in staat om alle megastallen tegen te houden. Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod op megastallen.De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van megastallen. “We hebben in grote delen van de provincie te maken met bevolkingskrimp. In plaats dat actief wordt ingezet op verbetering van de leefbaarheid op het platteland, wordt fors geïnvesteerd in de veehouderij. Dat leidt tot een lelijk landschap met uniforme megastallen, enorm veel dierenleed en levert een groot gevaar op voor de volksgezondheid”, aldus Hazekamp. ‘De uitbraak van de Q-koorts heeft de samenleving onlangs weer geconfronteerd met de risico’s van de vee-industrie. Inmiddels is al 2,4% van de Nederlanders besmet met Q-koorts. Om bevolkingskrimp tegen te gaan, zal ook de veestapel moeten krimpen. We moet niet alsmaar vergroten, maar juist kleinschaliger gaan werken om dit soort uitwassen te voorkomen”.
Gestaag worden bestaande huizen en boerderijen op het platteland gesloopt en vervangen door groten stallen en is ‘normale’ bewoning daardoor niet meer mogelijk. Dit is goed te zien in de Dollardpolders bij Finsterwolde, waar inmiddels tienduizenden varkens zijn gevestigd. Aangezien veel mensen vinden dat het hier veel op Noord-Brabant lijkt, heeft de Partij voor de Dieren deze polders vandaag omgedoopt tot Noord-Brabant Noord.Om de risico’s op verspreiding van ziekten te voorkomen wordt steeds vaker gesproken over het verplaatsen van veebedrijven naar industrieterreinen. Een voorbeeld van zo’n bedrijventerrein ligt in het Bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Hier zijn vergevorderde plannen voor een 30 hectare groot complex met megastallen, zoals een koeienfabriek met 1.800 koeien, en industriële bedrijven. Ook grote varkens- en kippenbedrijven zijn als kansrijke bedrijven bestempeld. Deze bedrijven zouden dan kunnen samenwerken met de bedrijven die al op het industrieterrein zijn gevestigd, zoals een vetsmelterij, een gelatinefabriek, een smaakstoffenfabrikant en de AVEBE.
“Gelukkig komt er steeds meer bewustzijn dat dit niet de manier is waarop we met dieren, maar ook met mensen en het milieu om moeten gaan. Megabedrijven betekenen megarisico’s, de megamorfose van ons platteland moet stoppen!”