Twee mega­var­kens­stallen in Uithuizen


15 januari 2009

De gemeente Eemsmond heeft toestemming gegeven voor de bouw van twee megavarkensstallen in Uithuizen.

Er wordt al jarenlang actiegevoerd tegen deze 'roze invasie'. Het gemeentebestuur zegt de stallen niet te kunnen weren, omdat ze niet in strijd zijn met het bestemmingsplan zoals dat eruit zag op het moment dat de aanvragen werden ingediend.

De actiegroep De Beer is Los heeft nog een ijzer in het vuur: bij de Raad van State loopt een bezwaarprocedure tegen de milieuvergunning, die is afgegeven door de provincie. Verder kan tegen de bouwvergunning, die de gemeente Eemsmond nu heeft afgegeven, nog tot 26 februari bezwaar worden gemaakt. Als deze beide wegen niets opleveren, bestaat er voor de bewoners nog de mogelijkheid naar de rechtbank te gaan.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af welke stappen het college van gedeputeerden gaat ondernemen, die immers heeft aangekondigd geen nieuwe intensieve veehouderij in de provincie te willen.