Q-koorts in Leek


9 december 2009

Groningen, 9 december 2009 - In Leek is een geitenhouderij getroffen door de Q-koorts. Dit is gister bekend geworden. Een kaart van het ministerie van Landbouw was per ongeluk gepubliceerd op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit.

De Partij voor de Dieren fractie in Groningen heeft vorig jaar zomer haar zorgen uitgesproken over de Q-koorts en vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Q-koorts is een ernstige infectieziekte, die begint met ernstige griepachtige verschijnselen en die een jarenlange nasleep van moeheid, gewrichtsklachten en hartproblemen kan veroorzaken. Volgens cijfers van het RIVM liepen tot eind november dit jaar bijna 2300 mensen Q-koorts op.

"Experts" raden nu aan op besmette bedrijven alle zwangere schapen en geiten dood te spuiten. De Partij voor de Dieren en de beroepsorganisatie van dierenartsen (KNMvD) zijn hier tegen.

Gezonde dieren zou je niet mogen doodmaken vanwege een ziekte die door mensen is gecreëerd. Het in stallen bij elkaar stoppen van duizenden dieren leidt tot infectiehaarden, die een gevaar zijn voor de dieren en ook voor de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren wijst er al jaren op dat er een einde moet komen aan de intensieve veehouderij. Alle andere maatregelen zijn symptoombestrijding en leiden tot voortgaande ellende van mens en dier.