PvdD wijst op belang snelle inven­ta­ri­satie geiten­be­drijven


4 februari 2010

Groningen, 5 februari 2010 – De Partij voor de Dieren in Groningen heeft aangedrongen op een snelle inventarisatie van het aantal grote melkgeitenbedrijven in de provincie dat in de nabijheid ligt van woonkernen, scholen en recreatieve voorzieningen. Dit was op 16 december al toegezegd door het College van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren. De kans dat mensen besmet worden met Q-koorts neemt toe naarmate de bedrijven dichter bij woonkernen liggen.

Volgens deskundigen van het RIVM (Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu) is een afstand van 2 tot 5 kilometer vermoedelijk een veilige afstand en is de kans klein dat dorpsgenoten door de dieren op deze bedrijven besmet raken en ziek worden.

Uit een inventarisatie van de provincie Noord-Brabant blijkt dat er van de 197 grote melkgeitenbedrijven bijna de helft op minder dan 500 meter van de bebouwde kom ligt. Die provincie beschouwt deze grote geitenbedrijven inmiddels als intensieve veehouderij en wil deze bedrijven zo mogelijk verplaatsen.

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten weten of zich in Groningen ook bedrijven te dicht bij woonkernen, scholen en recreatieve voorzieningen bevinden en of deze bedrijven verplaatst gaan worden. Daarnaast wil de Partij weten of het college het voorbeeld van Gedeputeerde Staten in Brabant gaat volgen en bedrijven met melkgeiten gaat beschouwen als intensieve veehouderij. Daarmee kan namelijk ongebreidelde groei van deze sector in Groningen worden voorkomen.