Proef­boring Blijham


26 mei 2015

Een week geleden wilde het college bij monde van gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) die toezegging niet doen, tijdens de behandeling in de statencommissie Bestuur, financiën en veiligheid. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het onderwerp geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten.

Volgens Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren hebben de Groningers recht op een veilige leefomgeving, net als de rest van Nederland. “Wij vinden het onacceptabel dat op deze plek geboord gaat worden, terwijl er een kans van één op vijf is dat ook hier aardbevingen gaan plaatsvinden”, aldus Voerman. Daarnaast wijst Voerman op het feit dat de locatie (Langebrug te Blijham) vlak naast de Westerwoldse Aa ligt.

Het eventuele gebruik van fracken vergroot de kans op milieuvervuiling. De Partij voor de Dieren is van mening dat er überhaupt niet meer geïnvesteerd moet worden in boorplekken voor fossiele brandstoffen. Deze zijn niet duurzaam, want raken uitgeput en bedreigen het milieu. De partij wil dat dit college vol inzet op de energietransitie, zoals ook vermeld staat in het coalitieakkoord. Die boodschap moet aan Den Haag worden uitgedragen.

In 2012 heeft TNO een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de kans op een aardbeving afhankelijk is van drie factoren: 1) de mate waarin het gesteente, waar het gas inzit, kan meebewegen met veranderingen; 2) de mate waarin het daarop liggende gesteente dat kan; 3) de hoeveelheid breuken die in het gesteente zitten. Hieruit bleek die kans bij Blijham tussen de 14 en 24 % te zijn.