Partij voor de Dieren vraagt provincie Groningen om jachtstop


22 januari 2013

De statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen vraagt het College van Gedeputeerde Staten om een volledig jachtverbod in te stellen vanwege de winterse omstandigheden. Zowel de jacht op 'vrij bejaagbare soorten' zoals konijnen, fazanten, eenden en duiven als ook het doden van dieren waarvoor de provincie een ontheffing heeft verleend, zoals overwinterende ganzen, dient te worden gestaakt.

Er is al enige tijd sprake van een periode met strenge vorst en een zeer beperkte oppervlakte van open water, en sinds enkele dagen ook volledige sneeuwbedekking. De verwachting is dat het ook komende periode streng blijft vriezen. De beschikbaarheid van voedsel, water en schuilmogelijkheden voor in het wild levende dieren zijn zeer beperkt. Hierdoor raken veel dieren uitgeput. Door de jacht worden bovendien, naast de bejaagde soorten, allerlei andere dieren opgeschrikt. Zij verlaten hierdoor hun schuilplaats en verbruiken onnodig energie die ze onder deze omstandigheden hard nodig hebben om hun lichaamswarmte op peil te houden.

Statenlid Anja Hazekamp: “Dieren hebben al hun reserves nodig om te overleven, en lijden onder honger en uitputting. De Partij voor de Dieren vindt jacht hoe dan ook onacceptabel en onnodig, maar jagen op verzwakte dieren is helemaal afkeurenswaardig.”