Partij voor de Dieren toont u de waarheid achter consumptie vlees


27 februari 2011

Op zaterdag 26 februari, vanaf 12.00 uur, was de Partij voor de Dieren aanwezig op de Vismarkt Groningen. De Partij toonde de Groningers de waarheid achter consumptie vlees! In een grote tent werden realistische beelden vertoond van de werkelijkheid in de vee-industrie. De beelden, niet geschikt voor kinderen, stuitten op veel afschuw en onbegrip. Veel mensen gaven echter aan dat zij geen filmpje hoefden te zien, aangezien ze inmiddels meer dan genoeg wisten van de vee-industrie en de manier waarop hun vlees wordt geproduceerd. Het bewustzijn neemt dus toe bij de mensen! De boodschap van de Partij voor de Dieren begint door te dringen in brede lagen van de bevolking! Onze lijsttrekker, Anja Hazekamp, zag ook nog kans, tussen alle debatten en speeddates op het provinciehuis door, de actie op te luisteren met haar aanwezigheid! De actie werd natuurlijk weer ondersteund door de 'plofkip', die ook al in Hoogezand acte de presence gaf.

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de gigantische menselijke vleesproductie en -consumptie en de gevolgen daarvan voor dierenwelzijn, volksgezondheid en ons milieu. Neem eens in overweging: als we met zijn allen, alleen al in dit land, 1 dag in de week geen vlees eten, levert dat dezelfde besparing op de uitstoot van broeikasgassen op, dan wanneer we 1 miljoen auto’s van de weg halen (Instituut voor Milieuvraagstukken de Vrije Universiteit Amsterdam). De Partij voor de Dieren laat u zaterdag aanstaande daarom, vanaf het ‘eilandje’ op de Vismarkt in Groningen, op ludieke wijze de waarheid achter uw consumptie vlees zien.

Nergens in de wereld zitten, ten behoeve van de productie van consumptie vlees, zoveel dieren zo dicht op elkaar als in Nederland en dus ook in onze provincie. Dit heeft enorme negatieve gevolgen voor het welzijn van de dieren. Bovendien is er een groot risico op verspreiding van dierziekten als de Q-Koorts en worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. De Partij voor de Dieren heeft, samen met andere provinciale partijen, bereikt dat de provincie wel beperkingen oplegt aan de vee-industrie, maar die houden de uitbreiding van de vee-industrie (nog) niet tegen. Bovendien verzetten partijen als CDA, VVD en de ChristenUnie zich met hand en tand tegen het aan banden leggen van de vee-industrie door middel van het Provinciaal Omgevingsplan. In de afgelopen 5 jaar is het aantal megastallen, waartegen de Partij voor de Dieren enige dagen gelden al actie voerde in Hoogezand, in ons land zelfs meer dan verdubbeld. En dat terwijl een meerderheid van de bevolking hier fel op tegen is en inmiddels ruim 250 hoogleraren een manifest tegen de intensieve veeteelt hebben getekend.

Wat weet u zelf eigenlijk van de vee-industrie? Weet u wat uw stukje kip heeft doorgemaakt voordat het op uw bord belandde? Weet u bijvoorbeeld wat een kippenvangmachine of kuikenveger is? Dat is een apparaat dat gebruikt wordt om uw ‘toekomstig vlees’ bij elkaar te vegen in de (mega)stal. Met deze kippenveegapparaten kunnen vleesproducerende bedrijven zo’n 700 vetkuikens per veegactie bij elkaar vegen en vervolgens inladen in een enorme trailer, die tot wel 8000 kippen kan laden. Vervolgens worden de kippen massaal naar het slachthuis getransporteerd en omgebracht. Het vreemde is, dat een dergelijk verwerkingsproces door de makers van dit soort apparaten ‘een diervriendelijk traject kippenstal - transport - slachthuis’ wordt genoemd. Tegen dit soort misvattingen zal de Partij voor de Dieren zich blijven verzetten. Met dierenwelzijn en diervriendelijkheid heeft een kippenveegmachine toch echt helemaal niets te maken!