CDA, CU en VVD zetten in Groningen de deur ver open voor mega­stallen


28 februari 2011

De Partij voor de Dieren is ernstig bezorgd over het voorstel voor groei van de intensieve veehouderij van het CDA, de ChristenUnie en de VVD. Met dit voorstel wordt de deur voor megastallen in de provincie Groningen wagenwijd opengezet. Door deze plannen kan het aantal kippen en varkens in onze provincie bijna drie maal zo groot worden en groeien naar ruim 22 miljoen dieren. Ook het staloppervlak kan enorm groeien van de huidige 60 naar ruim 200 hectare. Bovendien wordt aan de helft van alle bedrijven in Groningen de ruimte gegeven om uit te groeien tot heuse megastallen. De Partij voor de Dieren vindt dit schokkend en spreekt van een gemiste kans voor de agrarische sector. Statenlid Anja Hazekamp: “Deze plannen betekenen het einde van het agrarisch gezinsbedrijf en zal leiden tot een verdere megamorfose van het Groninger platteland.”

Alle schadelijke gevolgen van de intensieve veehouderij voor het milieu, het landschap en voor de volksgezondheid, zoals verspreiding van gevaarlijke dierziekten en risico’s op meer antibioticaresistentie bij bacteriën, worden door CDA, VVD en Christen Unie weggewuifd. Oplossingen worden niet gezocht in een verkleining van de veestapel, maar in technische oplossingen die de problemen niet bij de bron aanpakken. Zogenaamde ‘verduurzaming’ wordt door CDA, CU en VVD gezocht in het inzetten van energieverslindende luchtwassers en mestvergisters, die tot gevolg hebben dat de dieren definitief de mogelijkheid wordt ontnomen om ooit nog naar buiten te kunnen gaan.

De Partij voor de Dieren betreurt dat erg. “Juist door niet goed naar samenleving, dierenbeschermers, natuur- en milieuorganisaties en huisartsen te luisteren, worden boerenbedrijven aan de rand van de afgrond gebracht”, aldus Anja Hazekamp. “Door de fantasie- en gewetenloze landbouwpolitiek van ongelimiteerde schaalvergroting die het CDA, de VVD en de ChristenUnie propageren, houden ze de boeren in een wurggreep.”

De intensieve veehouderij is een ramp voor dieren, natuur en milieu, maar ook voor het agrarisch gezinsbedrijf. Elke boer heeft de afgelopen jaren vele collega-bedrijven zien verdwijnen. Hun grond en productierechten zijn overgedaan aan de overblijvers. Van solidariteit is absoluut geen sprake meer. Deze keiharde strijd om het bestaan lijkt ook in Groningen volop zijn intrede te hebben gedaan. Het CDA, de VVD en de ChristenUnie gaan daar kennelijk graag in mee met een ongefundeerd en heilig vertrouwen in de schaalvergroting. Ondertussen maken karakteristieke boerderijen plaats voor uniforme, grote stallen, worden aardappelakkers vervangen door uitgestrekte maïsvlakten en nemen de economische vitaliteit van de sector en de leefbaarheid op het platteland alleen maar verder af.

Het aantal agrarische bedrijven is in 10 jaar tijd alleen al in Groningen met ruim 30% afgenomen, terwijl het aantal dieren per bedrijf enorm toegenomen is. Ondanks de toegenomen productie per dier, die meer van de dieren vraagt dan ze aankunnen, daalt het inkomen van deze agrarische ondernemers elk jaar. Door deze bedrijven te dwingen steeds verder uit te breiden, zal deze tendens nog verder doorzetten.

De komende jaren zal het voor de veehouderij steeds belangrijker worden om vast te stellen waar wél en waar juist geen kansen liggen in onze provincie. Deze kansen worden bepaald door de burgers van Groningen, die verantwoorde en duurzame agrarische producten willen consumeren en willen wandelen, fietsen en recreëren in ons prachtige platteland, waar boerenbedrijven afgewisseld worden met natuur. In plaats van streven naar de heiloze weg van de schaalvergroting voor de intensieve veehouderij, biedt juist de omschakeling naar duurzame, biologische veehouderij grote kansen. De Partij voor de Dieren zal hierop blijven inzetten.

De kiezers van de Partij voor de Dieren, de goedwillende boeren en een groot deel van de inwoners van Groningen zijn al overtuigd dat het beter kan. Anja Hazekamp: “Wij hopen dat boeren nu ook kiezen voor een duurzame toekomst, met veel aandacht voor volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu. En dat ze zich niet langer laten ringeloren door CDA, VVD en de Christen Unie.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren toont u de waarheid achter consumptie vlees

Op zaterdag 26 februari, vanaf 12.00 uur, was de Partij voor de Dieren aanwezig op de Vismarkt Groningen. De Partij toonde...

Lees verder

Reeën Hortus leven nog en zijn vrij!

De Hortus Haren heeft bekend gemaakt dat de tuin weer reeënvrij is. Half Nederland, met de Partij voor de Dieren vooro...

Lees verder