PARTIJ VOOR DE DIEREN HOUDT KERST­ACTIE TEGEN OVER­MATIGE VLEES­CON­SUMPTIE


17 december 2008


Groningen, 17 december 2008 - De werkgroep van de Partij voor de Dieren vraagt zaterdag aanstaande aandacht voor de gevolgen van onze vleesconsumptie. In de binnenstad van Groningen worden gratis kerstballen uitgedeeld, met daaraan vastgeniet een vegetarisch recept en informatie over de gevolgen van vlees eten. Vlees staat in de top 3 van oorzaken van maatschappelijke problemen zoals de klimaat- en de wereldvoedselcrisis, overgewicht, vernietiging van regenwoud en savannes, dierenleed en milieuvervuiling.
Juist met kerst zouden mensen zich meer rekenschap moeten geven van de gevolgen van de vleesconsumptie, vindt de werkgroep. Waar de kerstviering in beginsel stond voor vrede op aarde en verbondenheid met onze medemens, is dit feest veranderd in een overmatige schranspartij waarbij vooral enorme hoeveelheden extra vlees geserveerd worden. Het huidige wereld landbouwareaal is toereikend miljarden mensen extra te voeden met graan en peulvruchten, mits we die plantaardige eiwitten niet eerst laten opslokken door onze veestapel. Voor één kilo vlees zijn gemiddeld zeven kilo's graan nodig.
Vleesconsumptie vergroot in Westerse landen de kans op obesitas, kanker en hart- en vaatziekten. De huidige vleesconsumptie in Westerse landen en de voorziene groei van de vleesconsumptie in China en India zal leiden tot een humanitaire en ecologische ramp. De aanslag op de zoetwatervoorraden, het tropisch regenwoud en andere natuurlijke hulpbronnen wordt steeds groter. Landbouwgronden in de derde wereld die tot voor kort gebruikt werden om de inheemse bevolking mee te voeden, worden steeds vaker opgekocht door grote firma's die er veevoeder op gaan verbouwen zoals soja.
Bovendien is de veehouderij één van de grootste veroorzakers van broeikasgassen, met een aandeel van 18%. Dat is meer dan alle auto's, vliegtuigen, vrachtauto's en schepen wereldwijd, die samen 13% voor hun rekening nemen. Een Nederlandse koe stoot jaarlijks net zoveel broeikasgassen uit als 70.000 autokilometers, dat zijn 4,5 personenauto's bij gemiddeld gebruik.
Het minderen van vleesconsumptie is een individuele keuze. De werkgroep van de Partij voor de Dieren roept mensen op goed over de gevolgen van hun biefstukje na te denken. Als alle Nederlanders één dag minder vlees zouden eten dan ze nu doen, zouden daarmee alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens van het kabinet in één klap gerealiseerd worden.
Het eten van vlees laten zegevieren boven mededogen met de bevolking van ontwikkelingslanden, dieren, klimaat, natuur en de volgende generaties getuigt van groot egoïsme. De Partij voor de Dieren vindt dit niet in overeenstemming met de originele kerstgedachte en vraagt daarom aandacht voor het feit dat wij op deze manier bezig zijn onze eigen leefomgeving te vernietigen. Vegetarisch eten is heel lekker en zonder nasmaak!