Partij voor de Dieren doet spoed­oproep tot niet-kappen bomen Naber­passage


21 februari 2010

Persbericht - Groningen, 22 februari – De Partij voor de Dieren doet een spoedoproep aan de gemeente Groningen de bomen die zouden moeten wijken voor het Forum niet te kappen. Negen bomen die tussen de oostwand aan de Grote Markt en de parkeergarage Naberpassage staan, dreigen deze week gekapt te worden, terwijl de komst van het Forum niet zeker is.

Gerjan Kelder, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de gemeenteraadsverkiezingen, vindt het besluit om de bomen nu al te kappen te gek voor woorden. “Het is helemaal niet zeker dat het Forum doorgaat en we hebben al zo weinig groen in de binnenstad. En om dan nu al de bomen om te hakken, getuigt van een schrijnend gebrek aan respect voor natuur. Wanneer wij in de gemeenteraad zitten, zullen wij er alles aan doen om dit soort misstappen te voorkomen.”

De Partij voor de Dieren noemt het krom dat op hetzelfde moment in het Noorderplantsoen nestkastjes worden opgehangen om een verdwaalde bosuil te helpen met voortplanten, terwijl negen bomen worden gekapt voor onduidelijke toekomstplannen. De partij is tegen de komst van het peperdure Forum en wil meer investeren in natuur, dieren en duurzaamheid.

-------------------------------------------------------------
De aan de dienst RO/EZ verstuurde spoedoproep:
Groningen, 22 februari 2010

Betreft: spoedoproep tot niet-kappen bomen Naberpassage

L.S.,

De Partij voor de Dieren wil de gemeente Groningen middels dit bericht DRINGEND oproepen
de geplande kap van de negen bomen die tussen de oostwand aan de Grote Markt en de
parkeergarage Naberpassage staan, uit te stellen. De reden hiervoor is dat de komst van
het Forum helemaal niet zeker is.

Het is altijd triest als bomen moeten wijken voor steen. Maar het is bijzonder treurig en
afkeurenswaardig als bomen moeten wijken voor onzekere plannen. En dit,terwijl er al zo
weinig groen is in de binnenstad.

De Partij voor de Dieren roept de gemeente dan ook dringend op het besluit tot kappen te
herroepen.

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder,
lijsttrekker Partij voor de Dieren gemeente Groningen
0618849725
(Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Kirsten de Wrede, no. 2 op de lijst,
0618786349)

-----------------------------------------EINDE PERSBERICHT----------------------------------------------
Voor meer informatie:
Gerjan Kelder,
lijsttrekker Partij voor de Dieren gemeente Groningen
0618849725
(Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met Kirsten de Wrede, no. 2 op de lijst,
0618786349)