Partij voor de Dieren bezorgd over MRSA bestrijding verpleeg­huizen


4 maart 2007

Groningen, 5 maart 2007 - Verschillende verpleeghuizen, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen kampen met een hardnekkige MRSA-besmetting. Antibiotica helpt niet om deze bacterie te bestrijden. Ondanks alle maatregelen laait die steeds weer op en maakt nieuwe slachtoffers, zoals bijvoorbeeld ook in het Verpleeghuis Vliethoven in Delfzijl. Jaarlijks zijn er ongeveer 1.500 MRSA-besmettingen in ons land.

De Partij voor de Dieren maakt zich vanwege deze besmettingen extra bezorgd over de uitbreiding van varkenshouderijen in de provincie Groningen. De MRSA-bacterie blijkt voor te komen bij 39% van de slachtvarkens in Nederland, zo bleek vorig jaar onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Daarnaast is een kwart van de onderzochte varkenshouders besmet met het ‘varkenstype MRSA’. Uit een steekproef van Zembla (16 december) bleek dat ook 2,5% van het varkensvlees in de winkels besmet is met de MRSA bacterie.

Het Centrum Infectieziektebestrijding doet onderzoek naar de vraag of mensen deze varkens-MRSA op andere mensen kunnen overbrengen. Uit voorzorg worden bij veel ziekenhuizen al speciale hygiënische maatregelen genomen bij ziekenhuisopname van patiënten die in contact staan met varkens.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het grootschalige gebruik van antibiotica in de varkenshouderij, waardoor er voor mensen gevaarlijke ziekteverwekkers kunnen komen. Dit is een groot gevaar voor de volksgezondheid. Het antibioticagebruik in de Nederlandse veesector is extreem hoog. Uitgegaan wordt van een jaarlijks verbruik in Nederland van 400.000 kilogram antibiotica. Eerdere maatregelen tot beperking werkten averechts en leidden slechts tot een toename van het verbruik. Een verbod op enkele soorten antibiotica leidde slechts tot een toename van het algehele verbruik. De VWA waarschuwt voor het ontstaan van multiresistente bacteriën, waardoor voor mensen gevaarlijke ziektes kunnen ontstaan in (landbouw)dieren. Eerder bleek uit onderzoek van CIDC-Lelystad dat campylobacter in snel tempo resistent aan het worden is tegen het antibioticum campylobacter. Deense onderzoekers ontdekten salmonella bacteriën die al resistent waren tegen 11 soorten antibiotica.