Ophel­dering over dood capibara


30 september 2013

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de loslopende capibara, die vorige week werd doodgeschoten door Waterschap Hunze en Aa’s.

De partij wil weten of het gebruikelijk is dat loslopende huisdieren gedood worden door het waterschap. Ook vraagt zij of het College actie gaat ondernemen. “Een capibara is een stuk groter en zwaarder dan een beverrat, waarvoor het dier aangezien werd. Toch is de capibara nu dood. Wij willen weten of het College waterschap Hunze en Aa’s gaat aanspreken op deze grove nalatigheid en tevens of hier sprake is van een overtreding van de Flora- en Faunawet,” aldus Statenlid Anja Hazekamp.

Bekijk hier de schriftelijke vragen