Marianne Thieme intro­du­ceert klaver­velden voor ganzen


29 mei 2010

Cornwerd, 23 mei 2010 - Op donderdag 27 mei zal de voorzitter en Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, een zak met witte klaverzaad aanbieden aan Ultsje Hosper, directeur van it Fryske Gea. Witte klaver is een eiwitrijk en zeer aantrekkelijk gewas voor ganzen. Het is de bedoeling dat ganzen door de witte klaver de gewassen op boerenvelden veel meer met rust laten. Hosper is het eens met het plan van aanpak van de Partij voor de Dieren om overlast door ganzen op een diervriendelijke wijze op te lossen. Ook boeren in Cornwerd, die veel hinder ondervinden van ganzen, geven aan liever structureel van de overlast af te zijn dan nog langer met compensatiegelden vergoed te worden.Helaas heeft de zittende provinciale en verantwoordelijke politiek in Friesland geen belangstelling getoond in het diervriendelijke en uiteindelijk structureel oplossingsbiedende plan van de Partij voor de Dieren en volhardt – dit jaar- in afschot van 10.000 ganzen. Een aanpak die leidt tot veel aangeschoten dieren en voor de schade weinig soelaas biedt, omdat er geen ander voer is dan bij de boeren.
Het idee van de Partij voor de Dieren –dat ontwikkeld is door CABWIM consultancy uit Assen- komt er in het kort op neer dat ganzen niet langer gedoogd worden in gebieden waar gewassen worden geproduceerd, zoals nu het geval is tussen oktober en april. Dit is de kat op het spek binden: ganzen weten dan niet beter dan hier het voedsel te vinden en terwijl subsidie gegeven wordt voor het gedogen blijft zo de schade maar toenemen. Ganzen kunnen beter in andere gebieden, zoals natuurterreinen of langs oevers aantrekkelijk voedsel vinden. Wetenschappelijke publicaties tonen aan dat witte klaver voor ganzen veel aantrekkelijker is dan -ook bemest- gras. Witte klaver is goed toepasbaar omdat het zichzelf bemest en een belangrijke natuurwaarde heeft. Samen met een goed afweersysteem waar CABWIM ook een beproefde oplossing voor heeft, zal witte klaver in niet-productievelden er op termijn toe leiden dat ganzen wegblijven uit kwetsbare productiegebieden, de groei van de ganzenaantallen afneemt en het doden van ganzen overbodig wordt.Naast het aanbieden van de zak klaver aan Hosper, zal Marianne Thieme samen met hem ook een speciaal ganzenbord plaatsen op het Fryske Gea-terrein waar de klaver gezaaid zal worden. Anja Hazekamp, nummer drie op de kieslijst van de PvdD, zal ook bij de handeling in Friesland aanwezig zijn. De actie vormt de aftrap van een estafetteactie die zij ook elders in ganzengebieden in Nederland zal voortzetten.

Samenkomst is om 12.30 uur op de afrit Cornwerd begin Zeedijk. Vanaf die plek reist men gezamenlijk naar "Polder Koarnwert.”