Gede­pu­teerde Bleker onder vuur naar aanleiding van proef muskus­rat­ten­be­strijding


27 februari 2008

Sinds gedeputeerde Bleker een maand geleden bekend heeft gemaakt dat hij gehoor zal geven aan de wens van de Partij voor de Dieren om een onderzoek te starten naar nut en noodzaak van de muskusrattenbestrijding, is een levendig debat losgebroken. In het Westerkwartier en in een deel van Westerwolde zal deze zomer een proef plaatsvinden met het stopzetten van de jacht op muskusratten.
Tegenstanders van de proef suggereren dat deze tot veel kosten zou leiden, terwijl juist de bestrijding van muskusratten zo ontzettend duur is. Zo stelt Wim Haasken, statenlid voor de VVD, dat de samenleving op kosten zou worden gejaagd door de schade die door de proef zou ontstaan. Ook dijkgraaf Paul van Erkelens van wetterskip Fryslân heeft het over de vraag wie er aansprakelijk zou moeten zijn. Zij doen echter alsof de muskusratten dan pas opeens geld zouden gaan kosten, terwijl de huidige werkwijze van intensieve bestrijding de staat jaarlijks 31 miljoen euro kost! Maar daar hoor je niemand over. En dat terwijl deze aanpak peperduur is, namelijk 220 euro per gedode muskusrat. Daar komt ook nog eens 1,4 miljoen euro overheen voor de schade aan de oevers, die de dieren ondanks dat ze bestreden worden, toch veroorzaken.
Een ander punt van discussie is wat de directe gevolgen zijn van het stopzetten van de muskusrattenbestrijding. De fractie VZ2000 in Grootegast vroeg zich onlangs af of niet beter met de proef gewacht kan worden tot meer bekend is over de populatiedynamica van de muskusrat. Daar wachten we nu al bijna twintig jaar op. Er zijn inmiddels verschillende onderzoeken gedaan en die gegevens wijzen erop dat intensieve bestrijding weinig zin heeft. Claudia Linssen van de Bont voor Dieren merkte hierover op dat muskusratten zich sterk voortplanten als ze bejaagd worden, een mechanisme dat je ook bij veel andere dieren ziet. De muskusrat is volgens haar helemaal geen schadelijk dier: als je die dertig miljoen euro die jaarlijks aan de jacht op muskusratten wordt uitgegeven, zou spenderen aan het verstevigen van slootkanten met struktuurmatten en stenen, zou de overlast van de dieren helemaal verdwijnen.
Sinds de jaren vijftig wordt er ieder jaar meer uitgegeven aan de muskusrattenbestrijding, terwijl er volgens Anja Hazekamp, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Groningen, nog nooit degelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de relatie tussen het aantal muskusratten en de schade die zij veroorzaken. De Partij voor de Dieren in Groningen hoopt op een goed onderbouwde proef, waarbij goed in kaart wordt gebracht hoe de schade zich ontwikkelt als er niet meer massaal bestreden wordt. De uitgespaarde bestrijdingskosten kunnen vervolgens, indien nodig, gebruikt worden voor versteviging van de oevers en herstel van de slootkanten.