Dieren­be­scherming en Partij voor de Dieren komen op voor muskus­rat­ten­proef


28 oktober 2009

Groningen, 28 oktober 2009 - Anja Hazekamp, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen en Femmie Kraayeveld, wetenschapper op het terrein van de dierenecologie en medewerker van de Dierenbescherming, hebben vandaag een pleidooi gehouden voor het uitvoeren van de proef met het tijdelijk en lokaal stoppen met de bestrijding van muskusratten. Tegelijkertijd is vandaag een artikel van Hazekamp over de bestrijding van muskusratten in het Dagblad van het Noorden verschenen. Hazekamp zei zeer verbaasd te zijn over het merkwaardige procedurele verloop van de behandeling van de proef door het college. In maart besloot het college van Gedeputeerde Staten de proef uit te voeren. Volgens een brief van 9 september was alles, op wat kleinigheden na, in kannen en kruiken, waarna de proef in een brief van 14 september plotseling door GS werd afgeblazen.
De proef werd vandaag behandeld in de statencommissie Omgeving en Milieu. Hazekamp heeft het college van GS gevraagd de proef te heroverwegen. Er is immers nooit aangetoond dat de schade afneemt bij bestrijding van muskusratten, zo bracht Hazekamp naar voren. Ook is nooit aangetoond dat het aantal muskusratten duurzaam afneemt door de wrede en dure bestrijding. Bestrijding kost meer dan de schade die de dieren veroorzaken, waarbij dient te worden aangetekend dat deze kan worden opgevangen door ecologische oevers en het graversbestendig maken van dijken door middel van gaas en beton.
Kraayeveld wees er nog op dat muskusratten geen exoten zijn. De dieren waren in de ijstijd in Nederland uitgestorven, maar hun natuurlijke predatoren niet. Dat zijn vossen, hermelijnen en wezels. Als bioloog en onderzoeker bracht zij verder naar voren dat het landelijke onderzoek, waar GS zich nu bij aansluit, uitgaat van theoretische modellen waarvan de validiteit voor de Nederlandse situatie discutabel is. Deze zijn namelijk gebaseerd op Canadese gegevens, waar sprake is van een heel andere situatie.