Blijft de muskusrat vogelvrij?


15 september 2009

Onverwachts heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de proef met de muskusrattenbestrijding voorlopig niet uit te voeren.

Anja Hazekamp, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, reageert verbaasd en teleurgesteld. “Er is nog nooit aangetoond dat de muskusrattenbestrijding de veiligheid vergroot. Groningen had met deze proef de kans te laten zien dat het doden van muskusratten behalve wreed ook zinloos is.” Overigens moet het collegebesluit eerst nog door de Provinciale Staten worden goedgekeurd voordat het definitief is.

Volgens CDA gedeputeerde Marc Jager zijn de kosten van de proef te hoog. Hazekamp wijst erop dat de kosten juist een belangrijke reden zijn om de muskusrattenbestrijding nader onder de loep te leggen: Nederland is hier op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro aan kwijt, terwijl de schade die de beestjes aanrichten met enkele miljoenen te verhelpen is.

De provincie Groningen zou een proef doen waarbij in twee gebieden gedurende vijf jaar de jacht op muskusratten gestaakt wordt om te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor het aantal en voor de schade. Biologen gaan ervan uit dat de populatie eerst zal groeien en daarna zal krimpen als gevolg van stress en ziektes.