Auto­mo­bi­listen pas op!!!


31 januari 2010


Vorige week zijn 28 meerkoeten doodgereden op de weg tussen Wijwerd en Meedhuizen langs het Eemskanaal. Een automobilist heeft er geen rekening mee gehouden dat deze dieren niet tijdig de weg zouden verlaten en is, waarschijnlijk in volle vaart, op de groep ingereden. De dierenbescherming heeft aangifte gedaan en vraagt getuigen zich te melden.

Vogels zijn door de langdurige kou en ondervoeding verzwakt en reageren minder snel dan anders. Ook verzamelen ze zich nu in grote groepen daar waar nog open water is, zoals bij kanalen. Daarbij gaan ze graag even op de weg zitten, want het asfalt is lekker warm vergeleken met sneeuw of ijs.

Ook reeën verzamelen zich in grotere groepen met alle risico's van dien. Ook kunnen dieren zoals schapen en paarden bevroren slootjes oversteken en op de weg terecht komen met gevaar voor eigen leven en dat van de automobilisten. Het is dus belangrijk dat automobilisten rustig rijden en rekening houden met onverwachte dieren op de weg.