Als uitstel rietproef maar geen afstel wordt


Behouden riet­kragen en openheid cruciaal voor natuur

8 januari 2019

Groningen, 8 januari 2019 – De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de natuurdoelstellingen in het Lauwersmeer, nu de rietproef opnieuw wordt uitgesteld. Gezonde rietkragen zorgen voor de gewenste openheid in het gebied. Middels het tijdelijk verhogen van de waterstand tijdens de groeiperiode van het riet kan verbossing mogelijk worden tegengegaan. Voor het Lauwersmeer zijn vier natuuropgaven geformuleerd, waarvan twee gekoppeld zijn aan water. Middels schriftelijke vragen bevraagt de partij het college van Gedeputeerde Staten over deze kwestie.

Statenlid Kirsten de Wrede vraagt zich af of het gebied zich nog wel een Natura 2000 gebied mag blijven noemen, nu de rietproef opnieuw niet doorgaat. "We lezen in het Beheerplan dat van alle activiteiten die de natuur verstoren in het gebied, zoals visserij en jacht, het beheer van het waterpeil, dus het laag houden van het water, het meest schadelijk is. We vragen ons daarom af of het college compenserende maatregelen treft nu deze belangrijke proef niet doorgaat, zoals het verbieden van jacht of het aan banden leggen van recreatie".

Daarnaast vraagt de Wrede zich af waarom het college vorig voorjaar de proef uitstelde onder het mom "ecologisch niet zinvol, want te laat in het seizoen", terwijl nu, iets minder dan een jaar later, plots juridische redenen worden aangevoerd. "We geven dit college vooralsnog het voordeel van de twijfel, maar toch ben je bang dat de grote weerstand jegens de proef in het gebied, in combinatie met de naderende verkiezingen, een rol bij de besluitvorming heeft gespeeld", aldus de Wrede.