Klimaat­adap­tatie en gemaal Lauwersoog


25 april 2012

Ook voor de Partij voor de Dieren staat veiligheid voorop. Wij zijn dan ook niet pertinent tegen de aanleg van een gemaal als dat noodzakelijk blijkt om calamiteiten te voorkomen. Wij willen ons vandaag niet uitspreken over de financiële en andere aspecten van eventuele vervroegde aanleg van het gemaal, dat is nog te prematuur. Wel willen wij (alvast) de aandacht vestigen op de gevolgen van een gemaal voor dieren en natuur.

De huidige situatie, namelijk spuien als daar noodzaak toe is, is beter voor de vis omdat er veel minder kans is op beschadigingen. Als het noodzakelijk is dit gemaal te bouwen, dan zullen wij in ieder geval bepleiten dat de best beschikbare technieken voor vismigratie een vereiste moeten zijn.
Het Rozemakanaal bij Termunterzijl heeft een goede vismigratievoorziening, speciaal bedoeld om migratie tussen zee en binnenwater mogelijk te maken. Aal is bijvoorbeeld één van de soorten die hiervan profiteert.

Bovendien zal er gekeken moeten worden naar de effecten op andere diersoorten, zoals zeehonden. Nu is de situatie zo dat bij gelijke waterstand de sluis bij Lauwersoog openstaat zodat vissen en zeehonden kunnen migreren. Deze voorziening mag door de aanleg van een gemaal niet verloren gaan. Ook de effecten op de natuurgebieden rond Lauwersoog zullen nauwkeurig in kaart gebracht moeten worden.

De noodzaak tot het eerder bouwen van het gemaal ligt bij klimaatverandering. Wij achten het dan ook niet meer dan logisch dat als het CDA pleit voor een omvangrijke en dure maatregel als het vervroegd aanleggen van dit gemaal, dat zij dan ook met ons serieus werk gaan maken van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Zoals een transitie naar extensieve veehouderij en minder energieopwekking uit fossiele brandstoffen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer