Heliport Eemshaven


11 juni 2014

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van windenergie, mits er zeer zorgvuldig wordt gekeken naar eventuele schadelijke effecten op natuur, o.a. vogels en vleermuizen. Wij zien dan ook de noodzaak van ondersteunende infrastructuur.

Plannen voor die infrastructuur dienen echter ook met dezelfde zorgvuldigheid bekeken te worden. Ten aanzien van de heliport Eemshaven betekent dit dat er in de MER grondig onderzocht moet worden wat de effecten van de vluchten zijn op bijvoorbeeld rust- en fourageergebieden (trek)vogels in het Waddengebied. Bovendien dient ook de aanleg van de heliport zelf niet ten koste te gaan van bijvoorbeeld de estuariene natuur in de Eemsmonding (denk aan de vogels en de zeehonden in dat gebied).

Wij hopen dat de inschatting juist is dat de offshore windenergie bedrijven ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de heliport in Eemshaven. Is het bijvoorbeeld realistisch te stellen dat de (geplande) Duitse parken mogelijk vanuit Eemshaven geserviced gaan worden? Gaat dat niet vanuit Duitsland gebeuren? Ook vragen wij ons af of de heliport in de toekomst niet gebruikt zal gaan worden voor vluchten naar olie- en gasplatforms. Vanuit welke helihavens worden bijvoorbeeld de platforms ten noorden van de Waddeneilanden en in de Duitse bocht bediend? Waarom kunnen deze platforms wel geserviced worden vanuit andere havens, en de windparken niet? Als laatste vragen wij ons af of een heliport inderdaad gaat leiden tot kostenverlaging. Het vervoer van personen en klein materieel kan ook per boot. Ligt de kostenverlaging dan in de tijdswinst c.q. het besparen op arbeidsuren? Want een helikopter vlucht is vele malen duurder dan een tocht met een snelle boot. In noodsituaties kan dan gebruik worden gemaakt van bestaande helihavens, bijv. bij evacuaties / slecht weer.

Tot zover.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer