Bestem­mings­re­serve Groen voor Less Favoured Areas


2 februari 2010

Provinciale Staten - 3 februari 2010

Voorzitter,

het is nog onduidelijk welk deel van deze Europese subsidie bedoeld is voor beheer van akkerranden en welk deel als compensatie voor de boeren in het Middag-Humsterland. Ook is niet duidelijk in hoeverre de boeren in het Middag-Humsterland nog verplicht worden om maatschappelijke diensten te verlenen.

De gedeputeerde heeft aangegeven dat hierover nog een brief komt. Dus geld wordt nu ter beschikking gesteld en later wordt de besteding hiervan toegelicht. Het is ons in ieder geval duidelijk geworden dat de gedeputeerde geen aanvullende eisen wil stellen aan deze subsidie.

Wij zijn het met de SP eens dat bestemmingsreserve Groen vrijgevallen had moeten zijn en zeker niet bedoeld is voor inkomenssteun aan boeren.

Voorzitter, zolang wij geen duidelijkheid hebben over de verdeling van gelden (2/3 Oldambt, 1/3 Middag Humsterland) en niet weten of en in hoeverre agrariërs zelf een bijdrage leveren in het Middag-Humsterland kan de Partij voor de Dieren niet zonder meer instemmen met het onderdeel Less Favoured Area. Wij zijn namelijk tegen directe inkomenssteun voor boeren, ook al zijn ze gevestigd in het groene Middag-Humsterland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer