Addendum coali­tie­ak­koord


24 april 2013

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren betreurt het vertrek van Wiebe van der Ploeg uit het College van Groningen. Ook de aanleiding voor zijn vertrek, het megastallenbeleid van deze provincie, betreuren wij zeer. Toch willen we de ChristenUnie feliciteren met het door hun behaalde resultaat. De punten ten aanzien van armoedebestrijding en het bestrijden van jeugdwerkeloosheid zijn helaas heel hard nodig. We wensen het college veel succes bij deze grote uitdagingen waar ze voor staan. Het CDA riep al op dat alle vrijwilligers steun behoeven. Ik onderschrijf die oproep van harte en zal daar later vandaag op terug komen.

Voorzitter, In het addendum op het Collegeprogramma staat ook iets over veehouderij. namelijk 'een kwaliteitsprong maken in de intensieve veehouderij en ruimte bieden aan vernieuwende vormen voor het houden van dieren, die voldoen aan de hoogste milieu-, gezondheids- en dierenwelzijneisen en mogen rekenen op draagvlak bij zowel de landbouw- als de natuur- en milieuorganisaties'. Opmerkelijk! In december 2010 lag er een voorstel van VVD, CDA en CU voor een verduurzaming van de intensieve veehouderij. Dit bleek onuitvoerbaar. Simpelweg omdat intensieve veehouderij haaks staat op duurzaamheid. Regionale voedsel en mestkringlopen zijn onhaalbaar. Dit vonden de Staten ook en dit vond ook het College. Voorzitter, ik ben benieuwd welke nieuwe inzichten er nu zijn om dit idee weer uit de prullenmand te halen. De partij voor de Dieren heeft die nieuwe inzichten niet gezien. wij hebben vooral voedselschandalen, toename van antibioticaresistentie en volksgezondheidsproblemen gezien. Geen kwaliteitssprong, maar een schaalsprong in de veehouderij. Daarom voorzitter, kan wat ons betreft dit onderdeel gewoon weer in de prullenmand verdwijnen.

Voorzitter, ondanks alle meningsverschillen wens ik het nieuwe college veel succes, in het bijzonder de nieuwe gedeputeerde dierenwelzijn, Henk staghouwer. Het zal een hele klus worden. De Partij voor de Dieren wil nogmaals benadrukken dat ieder voorstel waarbij het college zich daadwerkelijk en concreet gaat inzetten voor de allerzwaksten in onze samenleving, mens en dier, op onze steun kan rekenen.

Dank u.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer