Bijdrage windpark Meeden


22 oktober 2014

Voorzitter,

Als er binnen de zesde variant nog ruimte is om de afstand tot de woningen te vergroten zijn wij daar zeker voorstander van. Verder willen we graag een reactie op het voorstel om de optie van een windpark ten noorden van de spoorlijn Nieuweschans te onderzoeken. Wij vinden draagvlak belangrijk, en zo weinig mogelijk overlast / schade voor mens, natuur en dier. We zouden dan ook graag zien dat de mogelijkheid wordt benut als daar nog tijd voor is om te onderzoeken welke alternatieven er nog zijn. We realiseren ons dat de tijd hiervoor zeer beperkt is. Tenslotte, wij zijn voorstander van windenergie want wij willen zo snel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele energie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer