Inten­sieve veehou­derij


Voor goedkope vlees, zuivel en eieren worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de veeindustrie gefokt en opgehokt onder ziekmakende omstandigheden. Bovendien worden steeds meer mensen ziek door fijnstof, ammoniak en ziektekiemen die uit de stallen in de lucht komen. Stalbranden maken honderdduizenden slachtoffers per jaar. Het aantal landbouwdieren dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, de volksgezondheid én het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil dat de problemen bij de bron worden aangepakt.

De provincie Groningen moet haar verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderijen handhaven. Er komt een stop op vestiging en uitbreiding van melkvee- en geitenhouderijen. Voor de melkveehouderij worden, net als voor de intensieve veehouderij, strengere beleidsregels opgesteld.

De provincie neemt regels op in haar verordening zodat alle dieren naar buiten kunnen en stimuleert aanplant van bomen en bouw van schuilstallen die dienen als beschutting voor de dieren. Er moet meer controle en handhaving bij veehouderijen en mestvergisters komen en een lik-op-stukbeleid bij overtredingen. De kosten worden verhaald op de sector. De provincie spant zich maximaal in om stalbranden tegen te gaan. Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt hier extra aandacht aan besteed.

De provincie maakt een duidelijk stappenplan om te zorgen voor een snelle omschakeling naar een diervriendelijke en duurzame landbouw. Het aantal gehouden dieren wordt met minstens 70% verlaagd. De provincie zet vol in op het verlagen van ammoniakdepositie Mestvergisters zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Er komen geen nieuwe installaties bij, uitbreidingen worden niet vergund en er komt beleid om het aantal mest-vergisters af te bouwen. De provincie verleent geen subsidies voor luchtwassers of emissiearme stalsystemen voor de veeindustrie. Ook voor de veeindustrie gaat gelden dat de vervuiler betaalt.

Boeren zijn vastgelopen door steeds veranderende regels en eisen die door overheid, banken en agrarische sector zijn opgelegd. Bedrijfsbeëindiging van veehouderijen gebeurt bij voorkeur vrijwillig, of er wordt overgestapt op biologische, natuurinclusieve bedrijfsvoering of natuurbeheer. Gedwongen uitkoop moet zoveel mogelijk worden voorkomen, maar kan in bepaalde situaties noodzakelijk zijn als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Het standpunt Intensieve veehouderij is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer