Biolo­gische landbouw


De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel. Daar speelt het bestuur van de provincie een grote rol in. Het uitgangspunt is om mét de natuur te werken en niet tegen de natuur. Dat betekent landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten, in evenwicht met de om­geving. In deze grondgebonden landbouw is een gezonde bodem de standaard en is respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid vanzelfsprekend. De Partij voor de Dieren wil af van landbouw die leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren. Een goede boer is iemand die met liefde voor het vak een ambacht uitoefent – en is dus geen mestmanager of landbouwgiftechnoloog.

De provincie kan boeren op sociaal en financieel vlak helpen om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of om geheel plantaardig te gaan boeren.
Om de kringlopen te kunnen sluiten neemt de provincie regels in haar beleid op voor grondgebonden en circulaire landbouw. En de provincie ondersteunt initiatieven voor biologische stadslandbouw.

Europese landbouwsubsidies worden door de provincie alleen ingezet voor ondersteuning van initiatieven op het gebied van streekgebonden, plantaardige en/of biologische productie van voedsel.

Het standpunt Biologische landbouw is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer