Gifvrije landbouw


De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een gifvrije landbouw. Omwonenden van landbouwpercelen lopen het risico te worden blootgesteld aan gifstoffen. Zij worden meestal niet beschermd en zelfs niet geïnformeerd over de middelen die op deze landbouwpercelen worden gebruikt. Mensen en hun dieren komen zo ongevraagd met gif in aanraking, waardoor hun gezondheid in gevaar komt. Naast de gezondheidsrisico's voor mens en dier leidt grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot ontbossing en tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt tot de vernietiging van onze kwetsbare, maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers als bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn. Er moet voorkomen worden dat landbouwgif in het water terechtkomt. De provincie moet streven naar een gifvrije proivncie. Dit kan zij doen door bedrijven te stimuleren om te stoppen met landbouwgif. Ook moeten er spuitvrije zones ingesteld worden, onder andere bij bewoning, scholen, dierenweides en in de nabijheid van biologische bedrijven. Daarnaast moet er vol ingezet worden op groei van het areaal biologische landbouw. De teelt van bloembollen, waarbij veel gif wordt gebruikt, moet aan strenge regels worden onderworpen.

Het standpunt Gifvrije landbouw is onderdeel van: Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer