Vlees eten desa­streus voor het klimaat


26 oktober 2009

Uit: Dagblad van het Noorden, 26 oktober 2009. Den Haag - Om een klimaatcrisis te voorkomen moeten westerse landen hun broeikasemissies met 80 tot 90 procent terugbrengen. Ook het inefficiënte gebruik van landbouwgrond moet worden bestreden, onder meer door de consumptie van vlees aan banden te leggen.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het maandag gepubliceerde rapport Growing within Limits.

Volgens het planbureau zijn er voor de dreigende milieuproblemen voldoende betaalbare oplossingen voorhanden, maar moet de overheid op de schop om de voorwaarden voor een duurzame economie te creëren. Zo moeten politici onder meer leren om verder vooruit te plannen en moet er maatschappijbreed worden gekozen voor een groene economie. Wanneer de overheid haar beleid niet omgooit, worden de dramatische gevolgen voor het milieu halverwege de eeuw merkbaar, zoals de Club van Rome al voorspelde in 1972.

Hoofdtaken zijn volgens de onderzoekers het afremmen van de temperatuurstijging en het stoppen van het verlies van biodiversiteit (de verscheidenheid aan genen, soorten en ecosystemen). Als er niet wordt ingegrepen is de gemiddelde temperatuur tegen het jaar 2100 met zo'n 4 graden Celsius gestegen. Ook zal de biodiversiteit in 2050 met ongeveer 40 procent zijn afgenomen.

Om het klimaat te beschermen moeten rijke landen hun broeikasemissies met 80 tot 90 procent terugbrengen. Wereldwijd moeten de emissies tot de helft van het huidige niveau worden teruggebracht.

Om het verlies van biodiversiteit te bestrijden moet de landbouwproductiviteit omhoog, zodat er minder landbouwgrond nodig is. Naast een efficiënter gebruik van grond betekent dat onder meer dat de consumptie van vlees omlaag moet.

Het totale kostenplaatje voor de beoogde hervormingen bedraagt jaarlijks 1 tot 2 biljoen euro. Dat is ongeveer 2 procent van het globale bruto nationaal product, aldus de onderzoekers. (ANP)