Vandaag moet je kiezen! Kies partij! Voor de dieren!


2 maart 2011

De Partij voor de Dieren heeft in Groningen dierenwelzijn en duurzaamheid de laatste vier jaar op de kaart gezet! De tomeloze inzet van alle vrijwilligers, kandidaten en vooral natuurlijk ons Statenlid Anja Hazekamp, beginnen hun vruchten af te werpen. De campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2011, heeft de partij nogmaals uitgebreid de mogelijkheid gegeven om te wijzen op onder meer de verschrikkelijke consequenties van de nog steeds groeiende vee-industrie.

De Partij voor de Dieren voerde vele debatten en bezocht allerlei evenementen, als de Groninger Dorpendag en de Avond van de Groninger Democratie, om daar steeds weer op te komen voor een duurzame toekomst, een goede toekomst voor mens, dier en omgeving! De Partij voor de Dieren kwam op voor de reeën in de Hortus, maar streed ook in Provinciale Staten om de vee-industrie aan banden te leggen. Heeft u hart voor dieren, het milieu en een verantwoorde en duurzame toekomst?

Kies dan partij, voor de dieren!

Lijsttrekkersdebat Dagblad van het Noorden - 23 februari 2011
Groninger Dorpendag - 5 februari 2011

We zijn er namelijk nog niet! De provinciale politiek is van groot belang. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Op de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden is de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) de belangrijkste, maar ook de vergunningverlening aan (vee-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen dus waar wij als partij onze stem over willen en moeten laten horen!


Openbare Bibliotheek Groningen - vanaf 23 februari 2011

Ten tweede is er ook een indirecte, maar niet minder belangrijke reden. Kort nadat de Provinciale Statenleden zijn gekozen, kiezen deze de leden van de Eerste Kamer. Hoe meer vertegenwoordigers van de partij in de provincie, des te groter de kans op één of meer zetels in de Eerste Kamer. En ook daar kunnen wij het verschil maken! Met een dieronvriendelijke meerderheid in de Eerste Kamer is het moeilijk Nederland echt diervriendelijker te maken. Daarom hebben wij uw stem opnieuw heel hard nodig! Ga dus stemmen op 2 maart en maak de Partij voor de Dieren groter in het belang van de dieren!

Vijf debatten op RTV Noord - vanaf 29 januari 2011
Avond van de Groninger Democratie - 1 maart 2011
Ga vandaag dus stemmen!
Hou vast aan je idealen. Voor dieren, natuur en milieu.
Kies Partij. Voor de Dieren!