Partij voor de Dieren stelt vragen over groot­schalige bomenkap


26 november 2009

Groningen, 26 november 2009 - De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het kappen van de Robiniabossen van het inmiddels failliete bedrijf Groen Invest Nederland (GIN) in de provincie Groningen. Het grootste deel van deze bossen ligt in de gemeente Bellingwedde. Honderden hectares bos zijn inmiddels verkocht aan landbouwers, die de bossen kappen, zodat ze er mais en andere landbouwgewassen op kunnen verbouwen.

Anja Hazekamp, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Groningen, vraagt zich af of alle procedures zorgvuldig zijn doorlopen en of aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. Ook maakt de partij zich zorgen over de aanwezige dieren. "Er wonen ontzettend veel dieren in deze bossen en wij maken ons grote zorgen over hen. Dagelijks worden grote stukken bos gekapt met groot materieel. De dieren hebben hierdoor nauwelijks de gelegenheid om te vluchten."

De bossen zullen in veel gevallen plaats maken voor akkers met mais, die vaak intensief bemest worden. De Partij voor de Dieren vraagt zich daarom ook af of het verdwijnen van de bossen nog gevolgen heeft voor de naastgelegen natuurgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Verder zijn onder andere vragen gesteld over de verleende vergunningen en de aanwezigheid van asbest op een van de bospercelen.

De Partij voor de Dieren wil graag opheldering van het College van Gedeputeerde Staten.

Klik hier voor de vragen.

Gerelateerd nieuws

Oehoe ontsnapt

Afgelopen vrijdag is in Westernieland een oehoe ontsnapt. Een oehoe is een uil van een meter hoog, die in uitgestrekte natuur...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Groningen

Groningen, 7 december 2009 - De Partij voor de Dieren doet in Groningen mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Op het partijc...

Lees verder