Partij  voor de Dieren bezorgd over verstoring Natura 2000 gebied Zuid­laar­dermeer


4 maart 2016

Groningen, 4 maart 2016 – De Partij voor de Dieren is bezorgd over verstoring van het unieke Natura 2000 gebied rond het Zuidlaardermeer. Er zijn plannen om de recreatie te stimuleren en het Noordlaardervaartje te baggeren, waar zich een burcht bevindt van bevers. De partij heeft vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

Ankie Voerman, statenlid namens de Partij voor de Dieren, meent dat de combinatie van recreatie en Natura 2000 geen gelukkig huwelijk kan zijn: “Alleen in Natura2000 gebieden in Nederland worden dieren echt beschermd tegen menselijke invloeden. Daar mogen we niet aan tornen. En dat geldt zeker voor een beverburcht”. Voerman maakt zich ook zorgen om het vermeende gebrek aan handhaving in het gebied ten opzichte van overtredingen als crossmotoren en auto’s op fietspaden.

De partij vindt het tevens bijzonder dat er nog steeds geen definitief Natura 2000 beheerplan is vastgesteld voor dit gebied en wil van het college weten of dit van invloed is voor de mate van bescherming en de wijze van toetsing.

De vragen vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-betreffende-natura-2000-gebied-zuidlaardermeer

Foto Oostpolder bij het Zuidlaardermeer