Partij voor de Dieren behaalt zetel in gemeen­teraad Groningen


4 maart 2010


Groningen, 4 maart 2010 - De Partij voor de Dieren heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 3 maart in Groningen een zetel gewonnen met maar liefst 3,7 % van het aantal stemmen.

Gerjan Kelder, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen, nam na
afloop zichtbaar ontroerd de vele felicitaties in ontvangst. "Het is geweldig. Iedereen
heeft zo hard gewerkt om dit mogelijk te maken en dat we nu ook echt een zetel hebben,
fantastisch".

De partij krijgt tenminste zes zetels in de zes gemeenten waar is deelgenomen. In
Amsterdam, Den Haag, Leiden, Groningen, Apeldoorn en Buren is vanaf nu een
gemeenteraadslid die exclusief de belangen van dieren, natuur en milieu gaat behartigen.

De Partij voor de Dieren deed voor het eerst in haar geschiedenis mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Er is stevig campagne gevoerd door de kandidaten en de actieve
leden van de partij en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Met deze verkiezingsuitslag
komt het totaal aantal volksvertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren op 26. De
partij had al twee Tweede Kamerleden, één Eerste Kamerlid, negen Statenleden in acht
provincies, acht waterschapsbestuurders in zes waterschappen en sinds gister ook zes
gemeenteraadsleden in zes gemeenten.

In de gemeenten wil de Partij voor de Dieren onder andere een wethouder dierenwelzijn,
natuur en milieu instellen, de hondenbelasting afschaffen en voldoende losloopgebieden
voor honden realiseren, ruimte voor groen, circussen met wilde dieren weren,
dierennoodhulp structureel regelen en het gebruik van duurzame energie meer stimuleren.
Kortom, de Partij voor de Dieren streeft naar leefbare gemeenten met respect voor mens,
dier, natuur en milieu.

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen verwacht de partij een verdubbeling van het
huidige aantal Kamerzetels te kunnen realiseren. Dat zou een groei betekenen van twee
naar vier zetels.