Laat uw stem niet verloren gaan!


1 juni 2009

De Partij voor de Dieren zal als eerste partij met als hoofdthema dieren, natuur en milieu in een internationaal parlement vertegenwoordigd kunnen zijn. Kies partij. Voor de dieren.
Bent u op 4 juni niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u een andere kiezer (bijvoorbeeld een familielid of vriend) machtigen om dit namens u te doen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Meer hierover leest u op de website van de kiesraad, klik hier.
Wanneer het u niet lukt om iemand te machtigen, dan kan de werkgroep Groningen voor een oplossing zorgen. Mailt u dan naar groningen@partijvoordedieren.nl. Ook indien u zelf wilt stemmen, maar geen vervoersmogelijkheden heeft, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.