Nieuws

Provinciale Staten: Geen gaswinning boven Rottumerplaat

15-11-2017
De Provinciale Staten roepen de minister van Economische Zaken op om geen proefboringen of gaswinning toe te staan boven de Wadden. Dit staat in een motie, die op initiatief van Partij voor de Dieren werd aangenomen. Mede-indieners van voorstel waren de...

PvdD kritisch over Groningse faunapassages

28-08-2017
De statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen uit haar zorgen over de toestand van faunapassages in Groningen en stelt vandaag vragen aan het college van GS. Met veel faunapassages is het slecht gesteld en de passages bereiken niet het beoogde...

PvdD ongerust over Friese ganzenmoord plannen

04-08-2017
De Partij voor de Dieren Groningen is zeer ongerust over het nieuwe ganzenbestrijdingsplan van de provincie Friesland en stelt vandaag vragen aan het College van GS. De ganzenjacht aldaar wordt verder geïntensiveerd, er mogen nog eens 200.000 extra...

 
Volgende pagina