Nieuws

PvdD: neem geen risico's met vervuilde grond

30-01-2018
De Partij voor de Dieren deelt de zorgen die de omwonenden van het voormalig NoordNed terrein in Winschoten en de vuilstort in Woltersum hebben. Op beide locaties is sprake van zwaar vervuilde grond. In de afgedekte voormalig vuilstort van Woltersum...

Partij voor de Dieren wil aardbevingsplein tijdens Koningsdag

29-01-2018
De Partij voor de Dieren wil dat bij de viering van Koningsdag ruimte is voor burgers en maatschappelijke organisaties om de zorgen en problemen veroorzaakt door de aardbevingen onder de aandacht te brengen. Langs de wandelroute van de koning dient een...

PvdD wil betere voorbereiding provincie op komst wolf

05-01-2018
De Partij voor de Dieren meent dat de provincie zich beter moet voorbereiden op de komst van de wolf naar Groningen. Zij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij is van mening dat de provincie een meldpunt zou moeten...

Stop jacht op eenden op provinciale gronden

20-12-2017
De Partij voor de Dieren wil dat de jacht op wilde eenden op provinciale gronden aan het Reitdiep onmiddellijk wordt beëindigd. Er zijn steeds minder wilde eenden, zo is uit onderzoek gebleken. De provincie heeft zelfs ontheffingen verleend voor het...

Geen provinciale bijdrage naar vliegveld Eelde 

12-12-2017
Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Staten van Groningen, wil dat de provincie afziet van haar bijdrage aan het vliegveld Eelde. Daarnaast wil de partij opheldering over een aantal uitspraken van de Commissaris van de...

Provinciale Staten: Geen gaswinning boven Rottumerplaat

15-11-2017
De Provinciale Staten roepen de minister van Economische Zaken op om geen proefboringen of gaswinning toe te staan boven de Wadden. Dit staat in een motie, die op initiatief van Partij voor de Dieren werd aangenomen. Mede-indieners van voorstel waren de...

 
Volgende pagina