Weblogs

Kirsten de Wrede »

Kirsten de Wrede is Statenlid in de provincie Groningen. In haar weblog schrijft ze over werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten.

[Foto van Kirsten de Wrede]

Dierendag

Vandaag hebben we, omdat het Dierendag is, een Oorkonde van Mededogen uitgereikt aan lunchroom De Herbivoor aan het Zuiderdiep in Stad. Voor velen verrassend misschien, als je kijkt naar de manier waarop Dierendag in ons land vaak wordt gevierd. Dierendag wordt al erg lang gevierd. De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Sint Franciscus van Assisi (4 oktober), een heilige in de Rooms- Katholieke kerk. Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.

Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in mei 1929 in Wenen, werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. Dit werd toen al in enkele steden gevierd in Amerika, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Australië en Indië. De eerste officiële dierendag in Nederland was op 4 oktober 1930. In Nederland werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.

Ik ben niet nagegaan wat nu de aard is geweest van die beschouwingen van 85 jaar geleden, maar als je ziet wat voor veel mensen (en dieren) Dierendag betekent, zijn de verhoudingen wel wat scheef natuurlijk: veel huisdieren worden extra verwend, terwijl mensen zich meestal weinig als altijd om het lot bekommeren van de tientallen miljoenen landbouwdieren in ons land. Daarom doet de Partij voor de Dieren dat anders. Op deze Dierendag hebben we ervoor gekozen om een Oorkonde van Mededogen uit te reiken aan lunchroom de Herbivoor aan het Zuiderdiep in Groningen, omdat ze door het serveren van uitsluitend plantaardige (en heel lekkere!) producten laten zien dat voor lekker eten geen dierenleed nodig is. 

Bij de productie van dierlijke producten komt namelijk helaas veel dierenleed kijken. Zo zijn bij stalbranden alleen in Nederland dit jaar al meer dan 200.000 dieren omgekomen. Daarnaast is het een bekend feit dat dierenwelzijnswetten in de landbouw, voor zover ze bestaan, vaak met voeten worden getreden. Een interessant artikel met informatieve verwijzingen is te vinden op de site van Follow the Money. Terwijl er miljarden overtreden per jaar in de veeteelt plaatsvinden, worden er nog geen honderd boetes uitgedeeld aan boeren. Hierin staat beschreven hoe het grootste deel van de kippen die voor hun vlees worden gefokt, moet leven met pijnlijke brandwonden aan hun voeten. Dat komt omdat ze voortdurend in hun eigen brandende ontlasting staan, die voor een deel uit ammoniak bestaat. Mag niet officieel, gebeurt heel vaak, omdat de boer de stal niet schoon genoeg houdt.

Dat zijn dan nog wetten die overtreden worden. Maar een heleboel dingen mogen gewoon in de landbouw. Dat varkens vaak longvliesontsteking hebben bijvoorbeeld, omdat de luchtkwaliteit in de stallen zo slecht is. Dat zeugen met kleine biggetjes weken lang tussen ijzeren roosters in op de vieze betonnen grond moeten liggen, omdat er anders een kans is dat ze een biggetje plat drukt. En dat drukt de omzet! Dat kalfjes gelijk bij de koe worden weggehaald. Eenzaam opgesloten in zo'n plastic huisje buiten de stal waar de koeien staan. En ach, zo kun je nog wel even doorgaan.

Dierenleed is niet eens de enige reden om minder vlees en zuivel te gebruiken. De productie van dierlijke eiwitten is de belangrijkste aanjager van klimaatverandering en de grootste oorzaak voor het afname van de biodiversiteit, in binnen- en buitenland. Daarnaast gebruiken dierlijke eiwitten heel veel van ons schaarse drinkwater. Het aantal dieren dat gefokt wordt om ons te voorzien van vlees en zuivel is enorm. Alleen al in Nederland worden jaarlijks 550 miljoen landbouwdieren gedood. Dat zijn er meer dan 1000 per minuut.

Maar gelukkig is er goed nieuws. De productie van duurzaam geproduceerd voedsel is weer gestegen. Nu is duurzaam een paraplu term waar meerdere dingen onder vallen en was de stijging voor een groot deel te danken aan het feit dat men met name meer duurzaam geproduceerd vlees koopt, maar toch. Het is duidelijk dat de consument bewuster wordt. Het aantal vegetariërs en veganisten groeit gestaag, maar het aandeel flexitariërs, dus mensen die één of meerdere dagen per week vlees laten staan, neemt nog sneller toe. En ook dat is goed nieuws, want die groep is het grootst.

Een lunchroom als De Herbivoor werkt daar hard aan mee. Dat je zo lekker kunt eten zonder vlees en zuivel, is voor veel mensen een openbaring. Je kunt er niet alleen heerlijke lunchgerechten krijgen, maar ook bijzondere koffie en thee en verrukkelijke taart. Als Partij voor de Dieren zijn we ervan overtuigd dat als meer mensen weten hoe lekker plantaardig voedsel kan zijn, er steeds minder vlees en zuivel geconsumeerd zal worden. En daarom hebben we vandaag een welverdiende oorkonde aan De Herbivoor gegeven.

Waterzuivering – dweilen met de kraan open

Deze week goed nieuws: ons rioolwater is steeds minder vervuild. Er zit minder fosfor, stikstof en zware metalen in. Alweer enige tijd werkt Nederland in Europees verband aan de verbetering van de waterkwaliteit. Zo worden er bijvoorbeeld natuurlijke...

Max, de NAM en de vos

De Statenvergadering van gister stond in het teken van het afscheid van Max van den Berg. Het was een bijzondere aangelegenheid, met mooie woorden van de vicevoorzitter van de Provinciale Staten Romke Visser, van de burgemeester van Groningen, Peter den...

Zeehondenopvang

Een paar dagen geleden stond in de krant dat voorzitter Jeroen Boer van Zeehondenopvang Eemsdelta blij is met de steun van een grote groep vrijwilligers bij het opbouwen van de tijdelijke opvang. De volgende stap is de tijdelijke opvang omzetten in een...

TTIP – 18 december 2015

Afgelopen woensdag is onze TTIP motie aangenomen, een motie waarin de Staten zich uitspreken tegen het TTIP verdrag waar momenteel over wordt onderhandeld door de Europese Unie en de Verenigde Staten. TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment...

Bosexcursie Roegwold en verlichte koeienstallen

Het is alweer bijna twee weken geleden dat ik een zomerstage deed bij Staatsbosbeheer. Ik heb een dag met boswachter Annet de Jong meegelopen in het nieuwe Groningse natuurgebied ’t Roegwold. Het is een tamelijk jong natuurgebied ten oosten van de stad...

Weblog van 13-10-2014

JACHT EN 'NATUURBEHEER' Deze week rolde er een vreselijk reclamefoldertje bij ons door de brievenbus. Een foldertje getiteld “Wild en Wijn” van de budgetsupermarkt Lidl. Het hele foldertje draait om de combinatie van wildgerechten en...

Weblog van 01-10-2014

OVER HET VOORUITGANGSVERTROUWEN VAN JAFFE VINK EN WAT TECHNIEK DOET VOOR DIEREN EN HET PLATTELAND In de krant van afgelopen maandag stond een interview met Jaffe Vink, een uit Scheemda afkomstige filosoof, die net een nieuw boek heeft geschreven:...

Weblog van 26-08-2014

Mijn eerste twee maanden als lid van Provinciale Staten van Groningen zitten erop. Ondanks dat deze maanden de zomervakantie overlapten, is er al veel gebeurd! Sinds 1 juli is Anja Hazekamp lid van het Europees Parlement en ik mocht haar opvolgen in de...

 
Volgende pagina