Weblogs

Kirsten de Wrede »

Kirsten de Wrede is Statenlid in de provincie Groningen. In haar weblog schrijft ze over werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten.

[Foto van Kirsten de Wrede]

Waterzuivering – dweilen met de kraan open

Deze week goed nieuws: ons rioolwater is steeds minder vervuild. Er zit minder fosfor, stikstof en zware metalen in. Alweer enige tijd werkt Nederland in Europees verband aan de verbetering van de waterkwaliteit. Zo worden er bijvoorbeeld natuurlijke oevers aangelegd, zodat de natuur kan herstellen. Allerlei planten en diertjes zuiveren het water namelijk op den duur en zo kunnen soorten weer terugkomen die door de vervuiling en dergelijke niet meer in Nederland voorkwamen. De tijd dat alle sloten er groen en vol vies schuim erbij lagen, is al even voorbij. Sommige van de diersoorten die door vervuiling waren uitgestorven in onze rivieren, kunnen er weer in leven. Toch komen veel maatregelen die worden genomen voor het zuiveren van water neer op dweilen met de kraan open. 

Industrie, landbouw en de groei van de bevolking leiden tot de noodzaak van waterzuivering en dat  kost geld.  Volgens het milieuloket zijn de komende jaren miljardeninvesteringen nodig om het water te kunnen blijven zuiveren. De financiële lasten van de maatregelen zullen uiteindelijk voor 52% gedragen worden door huishoudens. Industrie en overig bedrijfsleven zijn samen goed voor 41%. De landbouw betaalt echter maar 1% mee. Dat is opmerkelijk, omdat de landbouw enorme hoeveelheden water “verbruikt”, of beter gezegd, vervuilt. De landbouw is verantwoordelijk voor vermesting – met name door kippen en varkens in de intensieve veeteelt - en vervuiling met landbouwgif van het water.

Meststoffen en gif vergiftigen onze bodem en ons water en langzaam sterven daardoor eerst de allerkleinste organismes, vervolgens de iets grotere organismes, enzovoort. Voor je het weet sterven vlinders,  bijen en weidevogels door vergiftiging of honger uit.  Zo verdween in Nederland in 25 jaar tijd 98% van de argusvlinders. Onze huidige eetgewoonten – en de daarmee samenhangende akkerbouw en veeteelt – zijn al op korte termijn (rond 2030) onhoudbaar, waarschuwen vele wetenschappers. De kosten van de productie van vlees en zuivel en het gebruik van landbouwgif worden afgewenteld op de maatschappij door enerzijds directe kosten (zoals van waterzuivering en de aanpak van dierziektes) en anderzijds door indirecte kosten (zoals door antibioticaresistentie,  vervuiling van ons milieu, enzovoort).

In het onderzoek van de Nicholas Pierson Stichting naar “De echte prijs van melk” kwam bijvoorbeeld naar voren dat de prijs die wij voor melk betalen ongeveer twee keer te laag is. De rest van de prijs wordt omgeslagen via belastingen en vooral afgewenteld op onze kinderen. Waar wij de generatie “babyboomers” met regelmaat aankijken op de destijds opgebouwde staatsschulden (die overigens de laatste jaren ook weer opliepen), kan ik u verzekeren dat onze kinderen en kleinkinderen de huidige generaties nog veel fellere verwijten zullen maken. 

Het mag dan ook een verademing heten dat voor het eerst een tekort is aan biologisch boerende agrariërs en dat de vleesconsumptie in de westerse wereld terugloopt (helaas neemt de wereldwijde vleesconsumptie nog altijd toe). Zowel de melkvee- als de varkenssector staan grote saneringen te wachten, zijn de voorspellingen. Veel bedrijven zullen dit niet overleven.

De Europese commissie heeft echter eind 2015 wederom veel geld uitgetrokken voor steun aan de varkens- en zuivelsector. Logisch is dat bepaald niet. Toen telefoonhokjes onder druk kwamen te staan door opkomst van de mobiele telefonie, kwam er ook niet een programma op gang om de telefoonhokjesproducenten te steunen. Die moesten maar zien over te schakelen op andere producten en anders hun bedrijf maar sluiten. De landbouw en veehouderij is daarin niet anders. Varkensboeren zonder ondernemersbloed willen dat de overheid de consumptie van dierlijke producten stimuleert, de prijzen kunstmatig opdrijft, subsidies geeft, enzovoort. Dat hoeft geen andere bedrijfstak te proberen. Varkensboeren met ondernemersbloed schakelen inmiddels al over op de kweek van algen of beginnen een camping op hun terrein. Ondernemende boeren die willen omschakelen op een andere, duurzame en diervriendelijke toekomst, zullen wij geen strobreed in de weg leggen. Vervuilende sectoren zullen vanzelf uitsterven, blijkt inmiddels wel.  Een soort van natuurlijke selectie zeg maar. Laat onze overheid vooral niet ingrijpen op dit – natuurlijke – evolutieproces! 

Max, de NAM en de vos

De Statenvergadering van gister stond in het teken van het afscheid van Max van den Berg. Het was een bijzondere aangelegenheid, met mooie woorden van de vicevoorzitter van de Provinciale Staten Romke Visser, van de burgemeester van Groningen, Peter den...

Zeehondenopvang

Een paar dagen geleden stond in de krant dat voorzitter Jeroen Boer van Zeehondenopvang Eemsdelta blij is met de steun van een grote groep vrijwilligers bij het opbouwen van de tijdelijke opvang. De volgende stap is de tijdelijke opvang omzetten in een...

TTIP – 18 december 2015

Afgelopen woensdag is onze TTIP motie aangenomen, een motie waarin de Staten zich uitspreken tegen het TTIP verdrag waar momenteel over wordt onderhandeld door de Europese Unie en de Verenigde Staten. TTIP staat voor Transatlantic Trade and Investment...

Bosexcursie Roegwold en verlichte koeienstallen

Het is alweer bijna twee weken geleden dat ik een zomerstage deed bij Staatsbosbeheer. Ik heb een dag met boswachter Annet de Jong meegelopen in het nieuwe Groningse natuurgebied ’t Roegwold. Het is een tamelijk jong natuurgebied ten oosten van de stad...

Weblog van 13-10-2014

JACHT EN 'NATUURBEHEER' Deze week rolde er een vreselijk reclamefoldertje bij ons door de brievenbus. Een foldertje getiteld “Wild en Wijn” van de budgetsupermarkt Lidl. Het hele foldertje draait om de combinatie van wildgerechten en...

Weblog van 01-10-2014

OVER HET VOORUITGANGSVERTROUWEN VAN JAFFE VINK EN WAT TECHNIEK DOET VOOR DIEREN EN HET PLATTELAND In de krant van afgelopen maandag stond een interview met Jaffe Vink, een uit Scheemda afkomstige filosoof, die net een nieuw boek heeft geschreven:...

Weblog van 26-08-2014

Mijn eerste twee maanden als lid van Provinciale Staten van Groningen zitten erop. Ondanks dat deze maanden de zomervakantie overlapten, is er al veel gebeurd! Sinds 1 juli is Anja Hazekamp lid van het Europees Parlement en ik mocht haar opvolgen in de...

 
Volgende pagina