Weblogs

Ankie Voerman »

Ankie Voerman is het tweede Statenlid in de provincie Groningen. Lees hier haar weblog over haar werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen.

Groningen, van uniek gebied tot wingewest!

Vergezichten, mooie natuur, het Wad. Het prachtige Westerkwartier, mooi Westerwolde. Een groot aantal 12e en 13e  -eeuwse kerken, de Borgen. De stad met haar Universiteit en Hogeschool. Mensen met karakter, beide voeten stevig in de Groningse klei. Rustig, beheerst, hard werkend. Die prachtige provincie staat in de Staten van Groningen iedere keer weer centraal.

In 1959 veranderde de status van de provincie met de vondst van 2800 miljard kubieke meter aardgas bij Slochteren.  Zij werd van een “ver van mijn bed” landelijke provincie tot de schatkamer van Nederland.  Zo’n 300 miljard euro leverde de gasbel de Nederlandse Staat tot nu toe op.

Vanaf dat moment kreeg de discussie over de winning van gas een centrale plek in de Staten, Vaak wat gelaten, tot het moment van de beving bij Huizinge in 2012. Lokale politici gingen vanaf toen op het puntje van hun stoel zitten!  Het begin van een enorme frustratie richting Den Haag. Daar werd nauwelijks nagedacht over schade en veiligheid en zat de pluchen stoel nog steeds heerlijk zacht.

Van uniek gebied, tot “wingewest”.

Wikipedia zegt over een wingewest precies dat wat veel Groningers op dit moment voelen:

“Een wingewest is een gebied dat gebruikt wordt om winst te behalen, oftewel een economisch geëxploiteerde landstreek, meestal door overheden. Een voorbeeld is een gebied waar veel grondstoffen of producten vandaan komen die tegen onredelijk lage prijzen gekocht worden. Veel voormalige koloniën werden als zodanig gebruikt, maar soms soevereine staten en ook niet-koloniale landsdelen.”

Noord Nederland heeft slechts voor 1% mee geprofiteerd van de opbrengsten afkomstig uit aardgas. Verreweg het meeste is verdwenen in de infrastructuur in de Randstad. Het gas is dus tegen onredelijk lage prijs gekocht.
Met de bodemdalingen en de aardbevingen kwamen de scheuren in de muren van huizen, bedrijven en monumenten. Het wordt onveilig te wonen op de plek waar je bent geboren. Scheuren in kerkjes en borgen die al 800-900 jaar het Groningse land mede kleur geven.

En wat wil het kabinet nu?

Woensdag 18 april jl. stond de winning van aardgas wederom op de agenda van de Provinciale Staten. De brief van de minister van Economische Zaken van 29 maart jl.  over de versnelde afbouw van de winning uit het Slochteren Veld biedt perspectief. Maar wat gebeurt er met de nog steeds zo nodige versterkingsopgave, krijgt die dan nog wel genoeg prioriteit? De aardbevingen zullen immers nog niet ophouden. Is er straks nog geld om onze provincie, met behoud van haar eigenheid, te herstellen?

Of de schade daadwerkelijk gecompenseerd wordt? Komen Groningers straks weer klem te zitten als de NAM en de staat het niet eens worden over hun verantwoordelijkheden? Of het weer veilig wonen wordt in Groningen? Of Groningen als provincie zijn ziel en eigenheid houdt? We moeten het afwachten!

En de kleine gasvelden in onze provincie?

Op diezelfde dag , eind maart, komt de minister met het ontwerpbesluit op gaswinningsplan Pieterzijl-Oost. Een nieuwe locatie, 100 meter van de bestaande gasopslag Grijpskerk. In een onrustig gebied, met o.a. twee aardbevingen begin april van 1.0 en 1.7. In de gemeente Zuidhorn waar al een kleine 1000 schademeldingen zijn genoteerd. 250 miljoen kuub gas moet daar gewonnen worden door middel van hydraulische stimulatie (fracken).

Het Groningerveld dicht, de kleine velden maximaal open. Een slechte keuze!

Groningen niet langer een wingebied!

In de Staten heeft onze fractie een motie ingediend “niet fracken, maar vertrekken!”. Deze werd met een ruime meerderheid aangenomen. Het dictum roept het college op om:

  1. alleen of samen met andere overheden een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit op het gaswinningsplan Pieterzijl, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat er geen nieuwe exploitatie mag  plaatsvinden, noch op deze locatie, noch elders in de provincie en al helemaal niet met behulp van hydraulische stimulatie;
  2. aan de minister van Economische Zaken duidelijk te maken, dat de provincie Groningen niet langer wenst te worden behandeld als wingebied door de Rijksoverheid, Shell en Exxon;

De motie kunt u hier lezen.

De motie laat zien dat genoeg genoeg is. Burgers, lokale en provinciale politiek moeten samen een vuist maken!

Foto: Nick Vollebregt

De discussie over biomassa, een kwestie van lange adem.

Biomassa speelt een belangrijke rol in de hernieuwbare energiemix van de provincie Groningen.  De provincie zet in op de groeiende rol van groene chemie in de Eemsdelta en de bijstook van biomassa zal naar verwachting toenemen. Tijdens de laatste...

Waarom de Women’s March wél relevant is

Waarom de Women’s March wél relevant is   Als Statenlid werk je natuurlijk niet alleen. Een fractie bestaat uit de gekozen volksvertegenwoordigers, fractiemedewerker(s) en één of meerdere steunfractieleden. Eén van onze steunfractieleden...

Nertsenfabrieken

Onlangs heeft onze fractie vragen gesteld over de uitbreiding van de nertsenhouderij  in Aduard. Hoewel er een landelijke Wet verbod pelsdierhouderij is, wil deze nertsenfabriek, want zo mag je een dergelijk bedrijf wel noemen, uitbreiden. Met spanning...

Blog: Een kolencentrale is NOOIT schoon!

Het duurde veel langer dan normaal, maar eindelijk waren ze er op 21 juni: de antwoorden op onze vragen van 7 april 2016 over de kolencentrale in de Eemshaven waar wij met veel spanning op hebben gewacht. (https://groningen.partijvoordedieren...

2800 bomen geofferd op het altaar van de economie

​Woensdag 30 maart 2016 werd in de commissie het inpassingsplan N366 besproken. Het gaat hier om het traject tussen Veendam, Nieuwe Pekela en Stadskanaal. 2800 bomen moeten voor deze weg worden gekapt of verplaatst, en daarnaast zal ongeveer 5,7 ha...

Zwerfvuil - Iedere dag een opschoondag?

Statenlid voor de Partij voor de Dieren betekent niet alleen dat je politicus bent. Je wilt vooral ook vanuit je idealen laten zien dat je niet alleen praat over een betere wereld, een schoner milieu, een streven naar welzijn voor mens en dier.  Het...

Blog: Gaswinning Groningen en minister Kamp

Op 26 januari 2016 werd er in de Tweede Kamer vergaderd over de gaswinning in Groningen. Als Statenlid van de Partij voor de Dieren ben ik samen met een aantal andere Groningse Statenleden naar het hart van de politieke macht in ons land afgereisd. Dit,...

 
Volgende pagina