Weblogs

Ankie Voerman »

Ankie Voerman is het tweede Statenlid in de provincie Groningen. Lees hier haar weblog over haar werkzaamheden voor de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen.

De discussie over biomassa, een kwestie van lange adem.

Biomassa speelt een belangrijke rol in de hernieuwbare energiemix van de provincie Groningen.  De provincie zet in op de groeiende rol van groene chemie in de Eemsdelta en de bijstook van biomassa zal naar verwachting toenemen.

Tijdens de laatste Statenvergadering van 2017 kwam de door de RWE centrale op te stellen Milieu Effect Rapportage (MER) op tafel. Wij hadden dit via een motiedebat geagendeerd, omdat deze MER moet worden opgemaakt in opdracht van de provincie Groningen alvorens er een vergunning afgegeven kan worden voor de verhoging van de biomassa bijstook van 15 naar 30%.

RWE noemt het verduurzaming, het college sluit de ogen. Ook het college kent namelijk de oorsprong van deze biomassa. We spreken hier over hoofdzakelijk gekapte bomen uit Noord Amerika! Het college wil met oogkleppen op haar zogenaamde “groene” doelen halen en dat is volgens haar onmogelijk zonder die bijstook!

Met een motie heeft onze fractie gevraagd om de MER niet alleen te laten gelden voor de uitstoot in de Eemshaven door RWE, maar vooral ook te kijken naar de gevolgen voor de ecosystemen in Amerika, en de totale CO2 balans mee te nemen. Het verlies van bomen en het daarmee gepaard gaande verlies van de biodiversiteit. De verstoring van de CO2 balans als je kijkt naar het hele traject van bron naar energie.

De traditionele, bestuurlijke partijen beriepen zich op de regeltjes omtrent de eisen die aan een MER gesteld kunnen worden en weigerden iets verder te kijken. Het idee dat regeltjes ook wel eens om dwingende redenen opgerekt kunnen worden was aan hen niet besteed. De motie haalde het niet.

Als politicus van de Partij voor de Dieren is het niet mijn taak om bij de pakken neer te gaan zitten. Sterker nog het motiveert en stimuleert om door te gaan. Komende woensdag komt er een brief in de commissie Energie met als titel “Vervolg Energiedialoog”. Daar komt, volledig buiten alle MER’s en regeltjes om, het vraagstuk biomassa weer aan de orde. De energietransitie is uiterst belangrijk, moet snel gebeuren.  Maar wel met verstand! Wijze besluiten moeten hier de basis vormen! Biomassa is  niet de oplossing! De CO2 uitstoot is over de hele linie gezien minstens zo groot als de verbranding van fossiele brandstof en het leidt tot een onomkeerbare, massieve vernietiging van de biodiversiteit.

Woensdag gaat wat mij betreft de discussie verder, en nee, onze fractie zal niet stoppen, tot het doordringt. Wordt vervolgd!

Waarom de Women’s March wél relevant is

Waarom de Women’s March wél relevant is   Als Statenlid werk je natuurlijk niet alleen. Een fractie bestaat uit de gekozen volksvertegenwoordigers, fractiemedewerker(s) en één of meerdere steunfractieleden. Eén van onze steunfractieleden...

Nertsenfabrieken

Onlangs heeft onze fractie vragen gesteld over de uitbreiding van de nertsenhouderij  in Aduard. Hoewel er een landelijke Wet verbod pelsdierhouderij is, wil deze nertsenfabriek, want zo mag je een dergelijk bedrijf wel noemen, uitbreiden. Met spanning...

Blog: Een kolencentrale is NOOIT schoon!

Het duurde veel langer dan normaal, maar eindelijk waren ze er op 21 juni: de antwoorden op onze vragen van 7 april 2016 over de kolencentrale in de Eemshaven waar wij met veel spanning op hebben gewacht. (https://groningen.partijvoordedieren...

2800 bomen geofferd op het altaar van de economie

​Woensdag 30 maart 2016 werd in de commissie het inpassingsplan N366 besproken. Het gaat hier om het traject tussen Veendam, Nieuwe Pekela en Stadskanaal. 2800 bomen moeten voor deze weg worden gekapt of verplaatst, en daarnaast zal ongeveer 5,7 ha...

Zwerfvuil - Iedere dag een opschoondag?

Statenlid voor de Partij voor de Dieren betekent niet alleen dat je politicus bent. Je wilt vooral ook vanuit je idealen laten zien dat je niet alleen praat over een betere wereld, een schoner milieu, een streven naar welzijn voor mens en dier.  Het...

Blog: Gaswinning Groningen en minister Kamp

Op 26 januari 2016 werd er in de Tweede Kamer vergaderd over de gaswinning in Groningen. Als Statenlid van de Partij voor de Dieren ben ik samen met een aantal andere Groningse Statenleden naar het hart van de politieke macht in ons land afgereisd. Dit,...

 
Volgende pagina