Willem de Boer


Frac­tie­on­der­steuner

Willem de Boer (1955) woont sinds zijn studententijd (economie aan de RUG) in Groningen. Als beleidsmedewerker milieu bij de provincie Fryslân en de gemeente Groningen heeft hij zich onder meer beziggehouden met energiebesparing/CO2-uitstoot (toen dit onderwerp nog niet hoog op de lokale politieke agenda stond), met stikstof (= vooral een mest- en ammoniakprobleem), luchtkwaliteit, wegverkeerslawaai en last but not least met de voorbereiding op de Omgevingswet.

Willem: ‘Het inzetten van mijn kennis en ervaring voor de PvdD voelt als een warm bad. Het is dankbaar werk om een bijdrage te kunnen leveren aan een gedreven partij, die allerlei ongemakkelijke waarheden m.b.t. natuur, milieu en dierenwelzijn aan de orde durft te stellen. Een partij die wars is van struisvogelpolitiek, van duurzame mooipraterij en schone schijn beleid én niet meezingt in het koor van valse profeten die verkondigen dat technische maatregelen wel voldoende soelaas zullen bieden.

Natuur en milieu staan overal hevig onder druk. Veraf, zoals landsdelen die voor mens, plant en dier letterlijk onleefbaar worden en oceanen die te kampen hebben met verontreiniging door (micro)plastics, opwarming en verzuring. En vlakbij, zoals de dramatische achteruitgang van flora, fauna en de bijbehorende ecosystemen en biodiversiteit.

De PvdD ziet als geen andere partij, dat het roer volledig om moet. Ons productie- én consumptiepatroon zal flink op de schop moeten. Door alle weerstanden zal dit een zaak van lange adem zijn. Maar gelukkig kunnen we ook op korte termijn al grote slagen maken bij het herstel van natuur, milieu en dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld alleen al aan een landbouwsector in harmonie met de natuur. Als vrijwilliger wil ik de Statenfractie wat graag een handje helpen bij het realiseren van haar belangrijke missie’.

Gerelateerd

Nieuws